Novosti

18 April 2018

test

Udruženje za lokalne razvojne inicijative „ALDI“ iz Goražda će u 2018. godini realizovati projekat „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja kroz...

Pročitaj više

Nakon vrlo uspješno realizovanih obuka u Zeničko-dobojskom kantonu, Tuzlanskom kantonu i Kantonu Sarajevo, obuka „Menadžment u obrazovanju“ će u 2018. godini biti realizovana u saradnji s...

Pročitaj više

Deveti sastanak kontakt osoba za obrazovanje odraslih održan je u Banja Luci, 20. i 21. marta, a domaćin sastanka, pored DVV Internationala, bio je i Zavod za obrazovanje odraslih Republike...

Pročitaj više

U sklopu višegodišnje saradnje DVV International – Ureda za BiH i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, studenti treće godine Odsjeka za pedagogiju su u okviru andragoške prakse danas...

Pročitaj više

Danas je na 31. sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojen Zakon o obrazovanju odraslih čime je ovaj kanton postao deveti po redu u Federaciji BiH koji je prepoznao potrebu za...

Pročitaj više
Novosti

Dobrodošli u DVV International
Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo