Novosti

ilj okruglog stola bio je da se kroz dijalog različitih učesnika u ovom procesu promovira obrazovanje odraslih i ukaže na potrebu koordiniranog pristupa kako bi obrazovanje odraslih dalo željene...

Pročitaj više

U prostorijama Asocijacije za lokalne razvojne inicijative „ALDI“ Goražde u ponedjeljak, 20. maja 2019. godine organizovano je potpisivanje Memoranduma o saradnji između zainteresovanih strana na...

Pročitaj više

Direktor DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu, dr. Emir Avdagić, sastao se jučer, 21.5., sa novoimenovanim ministrom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog...

Pročitaj više

DVV International je 7. maja u Weimaru (SR Njemačka) proslavio svoju 50. godišnjicu djelovanja na ceremoniji na kojoj je jedan od govornika bio i federalni ministar za privrednu saradnju i...

Pročitaj više

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu će i u narednom periodu podržavati rad na unapređenju ove oblasti u Unsko-sankom kantonu, a aktivnosti planirane za 2019. godinu definisane su...

Pročitaj više

Inicijativa za organizaciju jednog ovakvog događaja rezultat je slabe upoznatosti javnosti u Bosni i Hercegovini o intenzitetu saradnje i podršci koju SR Njemačka, kao jedan od najvažnijih...

Pročitaj više
Novosti

Dobrodošli u DVV International
Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo