Novosti

The journal „Adult Education“, this year celebrating the 18th anniversary of publishing in Bosnia and Herzegovina, celebrates the jubilee with an important step forward: from this year the...

Pročitaj više

Program „Osnovna andragoška obuka“, koji će se realizirati u kontinuitetu od juna do novembra tekuće godine, osmišljen je tako da razvija osnovne kompetencije za rad sa odraslim polaznicima.

Pročitaj više

ilj okruglog stola bio je da se kroz dijalog različitih učesnika u ovom procesu promovira obrazovanje odraslih i ukaže na potrebu koordiniranog pristupa kako bi obrazovanje odraslih dalo željene...

Pročitaj više

U prostorijama Asocijacije za lokalne razvojne inicijative „ALDI“ Goražde u ponedjeljak, 20. maja 2019. godine organizovano je potpisivanje Memoranduma o saradnji između zainteresovanih strana na...

Pročitaj više

Direktor DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu, dr. Emir Avdagić, sastao se jučer, 21.5., sa novoimenovanim ministrom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog...

Pročitaj više

DVV International je 7. maja u Weimaru (SR Njemačka) proslavio svoju 50. godišnjicu djelovanja na ceremoniji na kojoj je jedan od govornika bio i federalni ministar za privrednu saradnju i...

Pročitaj više
Novosti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo