Novosti

U okviru aktivnosti na osiguranju održivog sistema obrazovanja odraslih, gdje je jedan od ciljeva kontinuirani razvoj i unapređenje zakonske regulative i politika, predstavljamo vam istraživačku...

Pročitaj više

Trodnevnom obukom obuhvaćena su tri različita tematska područja neophodna za adekvatno obavljanje poslova planiranja, koordinaciju, praćenje i kontinuirani razvoj obrazovanja odraslih.

Pročitaj više

The journal „Adult Education“, this year celebrating the 18th anniversary of publishing in Bosnia and Herzegovina, celebrates the jubilee with an important step forward: from this year the...

Pročitaj više

Program „Osnovna andragoška obuka“, koji će se realizirati u kontinuitetu od juna do novembra tekuće godine, osmišljen je tako da razvija osnovne kompetencije za rad sa odraslim polaznicima.

Pročitaj više

ilj okruglog stola bio je da se kroz dijalog različitih učesnika u ovom procesu promovira obrazovanje odraslih i ukaže na potrebu koordiniranog pristupa kako bi obrazovanje odraslih dalo željene...

Pročitaj više

U prostorijama Asocijacije za lokalne razvojne inicijative „ALDI“ Goražde u ponedjeljak, 20. maja 2019. godine organizovano je potpisivanje Memoranduma o saradnji između zainteresovanih strana na...

Pročitaj više
Novosti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo