Novosti

Direktor DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu, dr. Emir Avdagić, sastao se jučer, 21.5., sa novoimenovanim ministrom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog...

Pročitaj više

DVV International je 7. maja u Weimaru (SR Njemačka) proslavio svoju 50. godišnjicu djelovanja na ceremoniji na kojoj je jedan od govornika bio i federalni ministar za privrednu saradnju i...

Pročitaj više

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu će i u narednom periodu podržavati rad na unapređenju ove oblasti u Unsko-sankom kantonu, a aktivnosti planirane za 2019. godinu definisane su...

Pročitaj više

Inicijativa za organizaciju jednog ovakvog događaja rezultat je slabe upoznatosti javnosti u Bosni i Hercegovini o intenzitetu saradnje i podršci koju SR Njemačka, kao jedan od najvažnijih...

Pročitaj više

Aktivnosti podrške DVV Internationala institucijama nadležnim za kreiranje i provođenje politika obrazovanja odraslih nastavljaju se i u Kantonu Sarajevo te je tim povodom u petak, 26. aprila,...

Pročitaj više

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona prof.dr. Spahija Kozlić i direktor Instituta za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola DVV...

Pročitaj više
Novosti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo