04 Septembar 2017

Osnovna andragoška obuka - Unsko-sanski kanton

S ciljem osposobljavanja i stručnog usavršavanja nastavnih kadrova u oblasti obrazovanja odraslih, DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu je u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u periodu 28.-30. avgusta u Bihaću organizovao andragošku obuku za nastavne kadrove sa područja ovog kantona.

S ciljem osposobljavanja i stručnog usavršavanja nastavnih kadrova u oblasti obrazovanja odraslih, DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu je u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u periodu 28.-30. avgusta u Bihaću organizovao andragošku obuku za nastavne kadrove sa područja ovog kantona.

Teme obuhvaćene ovom trodnevnom obukom su: psihološke osnove, karakteristike i stilovi učenja odraslih, motivi i barijere u učenju odraslih, uloga nastavnika, komunikacija, grupna dinamika, vizualizacija i prezentacija u obrazovnom radu, grupni rad, samostalni rad, interaktivne metode i interaktivna nastava u obrazovanju odraslih.

Do kraja 2017. godine DVV International će podržati organizaciju još dvije ovakve obuke i to za nastavnike u obrazovanju odraslih iz Srednjobosanskog kantona i Kantona 10.

Novosti

Dobrodošli u DVV International
Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo