Četiri okrugla stola na temu obrazovanja odraslih u Zeničko-dobojskom kantonu

Prvi okrugli sto održan je u srijedu, 17. oktobra u Olovu i okupio je više od 20 učesnika iz različitih organizacija, ustanova i kompanija sa područja općina Olovo i Vareš.

Učesnici su bili predstavnici različitih organizacija, ustanova i kompanija

Gđa Emina Grabus, gdin Mujo Kućanović i gđa Nevzeta Rezaković (s lijeva na desno)

Okrugli sto je održan u Olovu za regiju Olovo i Vareš

Više od 20 učesnika je aktivno učestvovalo u okruglom stolu

Diskusija na temu okruglog stola

Intenzivna saradnja DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona rezultirala je nizom aktivnosti koje su doprinijele uređenju i unapređenju sistema obrazovanja odraslih u ovom kantonu.

Jedna od ovogodišnjih zajedničkih aktivnosti se odnosi na organizaciju četiri okrugla stola na području ovog kantona s temom „Obrazovanje odraslih – prilika za lični, profesionalni i društveni razvoj“.

Prvi okrugli sto održan je u srijedu, 17. oktobra u Olovu i okupio je više od 20 učesnika iz različitih organizacija, ustanova i kompanija sa područja općina Olovo i Vareš. Učesnici su u toku diskusije predstavili svoja dosadašnja iskustva kao i buduće planove u oblasti obrazovanja odraslih, te pozdravili napore kantonalnog ministarstva i DVV Internationala da promovišu sam značaj obrazovanja odraslih kao bitnog faktora razvoja svakog društva. Uspostavljanje društva koje uči je osnovni trend za budući razvoj.   

Uvodničari okruglog stola, gospodin Mujo Kućanović iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i gospođa Nevzeta Rezaković ispred Vijeća za obrazovanje odraslih ZDK, su učesnicima predstavili značaj i oblike obrazovanja odraslih, zakonsko uređenje ove oblasti te funkcije obrazovanja odraslih kako za pojedinca, lokalnu zajednicu tako i za društvo u cjelini.

Generalni zaključak svih učesnika je da obrazovanje odraslih, pored ekonomske vrijednosti, socijalno-političke funkcije i individualnog razvoja i samorazvoja, omogućava i nadoknadu ličnih propusta nastalih zbog manje fleksibilnosti formalnog sistema obrazovanja i njegove neusklađenosti sa trenutnim i aktuelnim potrebama tržišta rada. Osim toga, obrazovanje odraslih kao pravo svakog pojedinca mora biti dostupno, a škole i ustanove za obrazovanje odraslih to trebaju da pretvore u realnu priliku za njegov lični i profesionalni razvoj koji doprinosi i razvoju lokalne zajednice u cjelini.

Ostala tri okrugla stola će biti održana u Kaknju, 7. novembra, Zavidovićima, 9. novembra, te posljednji u Zenici, 5. decembra 2018. godine.

Novosti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo