11 Oktobar 2018

U Mostaru održan prvi modul obuke „Menadžment u obrazovanju“

Prof.dr. Šefika Alibabić (lijevo) sa polaznicima obuke

Prezentacija rezultata grupnog rada

Doc.dr. Jovan Miljković (u sredini) u toku predavanja

Pisanje misije i vizije za organizaciju za obrazovanje odraslih

Obuka je namijenjena unapređenju kompetencija rukovoditelja javnih i privatnih ustanova za obrazovanje odraslih, a njen prvi modul je održan 08.-09.10.2018. u Mostaru.

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu u saradnji s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona organizuje ciklus obuke „Menadžment u  obrazovanju“, koji se već niz godina provodi u kantonima FBiH u kojima je usvojen Zakon o obrazovanju odraslih. Obuka je namijenjena unapređenju kompetencija rukovoditelja javnih i privatnih ustanova za obrazovanje odraslih, a njen prvi modul je održan 08.-09.10.2018. u Mostaru.

Učesnici su tokom prvog modula, uz podršku realizatora obuke, prof.dr. Šefike Alibabić i doc.dr. Jovana Miljkovića sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, obrađivali sljedeće teme: funkcije i modeli menadžmenta, SWOT analiza, strategijski menadžment, kultura i klima obrazovne organizacije, analiza indikatora organizacione kulture i klime.

Tematski sadržaji i primijenjene metode i tehnike na obuci omogućavaju optimalno usvajanje znanja i vještina za uspješno upravljanje savremenim obrazovnim ustanovama, što podrazumijeva funkcije planiranja, praćenja, kontroliranja, upravljanja organizacijom i ljudskim resursima... Andragoški pristup na seminaru podrazumijeva metode poput dijaloga zasnovanog na realnosti i praksi i to ga čini komplementarnim sa teorijskim postulatima menadžmenta. Projekt „Menadžment u obrazovanju“ posvećen je upravo razvoju kompetencija rukovodioca obrazovnih ustanova, kao jednog od ciljeva strateškog djelovanja DVV Internationala u oblasti izgradnje i održivog razvoja struktura za obrazovanje mladih i odraslih u BiH.  

Drugi modul obuke će se održati 30.-31.10.2018. u Mostaru, a više o samoj obuci pročitajte ovdje.

Novosti

Dobrodošli u DVV International
Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo