Unapređenje zakonskih i podzakonskih regulativa u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini

Prvi sastanak održan je 25. i 26. oktobra u Tarčinu, a učesnici su bili pravni savjetnici i kontakt osobe za obrazovanje odraslih u ministarstvima obrazovanja iz ukupno 8 kantona Federacije BiH, kao i iz Republike Srpske.

Set zakona i podzakonskih akata u obrazovanju odraslih u BiH

Grupni rad - Analiza zakona i podzakonskih akata

Direktor Zavoda za obrazovanje odraslih RS, mr Goran Zmijanjac

Osluškujući trenutne potrebe ministarstava obrazovanja u administrativnim jedinicama koje su zakonski regulisale oblast obrazovanja odraslih, ali i u preostale dvije koje su u procesu usvajanja zakona, a u cilju unapređenja okvirnih uvjeta za obrazovanje odraslih, DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu u 2018. godini organizuje dva sastanka na temu „Zakonski i podzakonski akti u oblasti obrazovanja odraslih“.

Prvi sastanak održan je 25. i 26. oktobra u Tarčinu, a učesnici su bili pravni savjetnici i kontakt osobe za obrazovanje odraslih u ministarstvima obrazovanja iz ukupno 8 kantona Federacije BiH, kao i iz Republike Srpske.

Cilj sastanka bio je pregled stanja i analiza potreba po pitanju usvojenih zakonskih i podzakonskih akata i njihove dosadašnje implementacije u praksi, a isti je operacionalizovan kroz interaktivne metode grupnog rada i komparativnu analizu zakona i podzakonskih akata iz svih administrativnih jedinica.

Kao rezultat, identifikovana su brojna područja koja su različito definisana u različitim sredinama, kao i područja koja su se u implementaciji pokazala nedovoljno preciznim ili neadekvatnim te će njihove izmjene i usaglašavanje biti predmet diskusije drugog sastanka ove radne grupe.

Za potrebe realizacije sastanka, ali i u cilju bolje pristupačnosti usvojenim regulativama u budućnosti, DVV International – Ured za BiH je pripremio i set svih do sada usvojenih zakona i podzakonskih akata u štampanoj i elektronskoj formi i isti će biti uskoro dostupan i online.

Drugi sastanak će biti održan 22. i 23. novembra na Jahorini kada će biti izrađeni i finalni zaključci i preporuke za unapređenje regulativa i njihove implementacije.

Novosti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo