Jedanaest žena osnaženo - aktivno na tržištu rada

Projekat „OsnaŽena - aktivna na tržištu rada“ je u 2017. godini implementirala partnerska organizacija Amica Educa Tuzla u saradnji sa DVV International - Uredom za BiH, a kreiran je s ciljem smanjenja broja nezaposlenih žena u svrhu unapređenja rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.

Certifikate su dodijelili gđa Selma Mustačević (lijevo) i gđa Emina Herić (desno)

Jedanaest žena u okviru projekta uspješno završilo tri programa obuke

Projekat „OsnaŽena - aktivna na tržištu rada“ je u 2017. godini implementirala partnerska organizacija Amica Educa Tuzla u saradnji sa DVV International - Uredom za BiH, a kreiran je s ciljem smanjenja broja nezaposlenih žena u svrhu unapređenja rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.

Osim toga, jedan od ciljeva projekta jeste i povećavanje konkurentnosti nezaposlenih žena na tržištu rada, kao i njihovih mogućnosti za samozapošljavanje putem uključivanja žena u proces cjeloživotnog učenja i aktivnog učešća u visoko kompjuterizovanom društvu.

U okviru šest mjeseci implementacije, obuka je obuhvatila tri vrste aktivnosti i to: 

  • Implementacija treninga „Digitalno opismenjavanje“,
  • Implementacija psiho-edukacije „Lične vještine“,
  • Implementacija poslovne edukacije „Poslovne vještine“.

Realizovana su ukupno 72 sata nastave, a za 11 polaznica koje su uspješno završile sve tri vrste aktivnosti organizovana je dodjela certifikata i to u utorak, 12.12.2017. godine.

Certifikate o učešću na obuci dodijelili su direktorica Amica Educa Tuzla, gospođa Selma Aličić, koordinatorica projekta, gospođa Selma Mustačević i predstavnica DVV International - Ureda za BiH, gospođa Emina Herić.

Obuka je realizovana uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva za međunarodnu saradnju i razvoj SR Njemačke (BMZ).

Više o ovoj obuci pročitajte ovdje

Novosti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo