Ključni vladini i nevladini akteri u obrazovanju odraslih u Goraždu dogovorili zajednički pristup unapređenju sistema u ovoj oblasti

U prostorijama Asocijacije za lokalne razvojne inicijative „ALDI“ Goražde u ponedjeljak, 20. maja 2019. godine organizovano je potpisivanje Memoranduma o saradnji između zainteresovanih strana na jačanju mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih.

Arman Bešlija, Ministar obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, jedan od potpisnika

Memorandum je potpisan u okviru projekta kojeg realizuje Udruženje "ALDI" uz podršku DVV Internationala

U prostorijama Asocijacije za lokalne razvojne inicijative „ALDI“ Goražde u ponedjeljak, 20. maja 2019. godine organizovano je potpisivanje Memoranduma o saradnji između zainteresovanih strana na jačanju mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih. Pored domaćina Udruženja „ALDI“, potpisnici memoranduma su i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Grad Goražde, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ „Džemal Bijedić“, Privredna komora BPK Goražde, Obrtnička komora BPK Goražde i Udruženje poslodavaca BPK Goražde.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji je organizovano u okviru projekta „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“, koje uz finansijsku i savjetodavnu podršku DVV International - Ureda za BiH, implementira Udruženje „ALDI“. Kroz ovakav vid aktivnosti DVV International nastavlja primjenu sveobuhvatnog pristupa obrazovanju, uključujući civilno društvo, kako bi svi zajedno učinkovitije doprinijeli ekonomskom, političkom i društvenom razvoju.

Osnovni cilj ovog  projekta  je uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu razvoja sistema obrazovanja odraslih, kao i usaglašavanje misije i ciljeva javnog, privatnog i civilnog sektora.  Neki od važnijih  rezultata koji su između ostalog definisani ovim projektom odnose se i na uspostavljanje mehanizma kontinuirane i održive saradnje članova partnerstva (mreže) kao i unapređenje kapaciteta svih potpisnica i  članica partnerstva. 

Novosti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo