Sastanak partnerskih organizacija DVV Internationala u Međugorju

Kraj decembra vrijeme je za finaliziranje aktivnosti, sumiranje postignuća te projektovanje planova za narednu godinu, a DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu sve te aktivnosti najradije provodi u saradnji sa predstavnicima svojih partnerskih organizacija.

Učesnici sastanka

Dr.sc. Emir Avdagić predstavio je aktivnosti DVVI u 2017. i planove za 2018. god.

Gdin Denis Fazlić iz agencije APOSO je predstavio EPALE platformu u BiH

Kraj decembra vrijeme je za finaliziranje aktivnosti, sumiranje postignuća te projektovanje planova za narednu godinu, a DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu sve te aktivnosti najradije provodi u saradnji sa predstavnicima svojih partnerskih organizacija.

Tim povodom je od 20. do 22. decembra u Međugorju održan sastanak partnerskih organizacija DVV Internationala na kojem su učešće uzeli predstavnici 23 različite organizacije/institucije koje zajedno sa Institutom doprinose i učestvuju u razvoju sistema obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini.

Sastanak je moderirala prof.dr. Lejla Turčilo, voditeljica Centra za cjeloživotno učenje pri Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a koja je, u svrhu boljeg pozicioniranja pojedinačnih organizacija i njihovih programa, kao i obrazovanja odraslih u cjelini, za učesnike sastanka održala i radionicu na temu „Saradnja s medijima na promociji obrazovanja odraslih“.

Direktor DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu, dr.sc. Emir Avdagić je učesnicima predstavio trenutno stanje obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, najveće izazove oblasti te ključne korake koje treba poduzeti u periodu koji predstoji. Osim toga, predstavljene su i aktivnosti DVV Internationala u 2017. godini, online platforme organizacije, kao i planovi za 2018. godinu.

Također, svoje aktivnosti u 2017. godini predstavili su i predstavnici partnerskih organizacija: ministarstva obrazovanja, pedagoški zavodi, APOSO, univerzitet i fakulteti, javne obrazovne ustanove i organizacije civilnog društva.

U okviru spomenutih kategorija učesnici su uradili strateško planiranje saradnje na polju obrazovanja odraslih u 2018. godini, a ukupni zaključak je da bi ta saradnja trebala ciljati na razvijanje sistema obrazovanja odraslih u svrhu zapošljavanja, ali i u svrhu podizanja kvalitete života, kako na individualnom planu tako i na društvenom.

Osim toga, doneseni su i brojni drugi zaključci koji će predstavnicima DVV International - Ureda za BiH, ali i predstavnicima partnerskih organizacija, pomoći u projektovanju planova za rad na polju obrazovanja odraslih u narednoj godini. 

Novosti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo