04 Maj 2018

Održan drugi modul obuke „Menadžment u obrazovanju“

U okviru saradnje DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, u Bihaću je, 16.-17. aprila 2018. godine, održan drugi modul obuke „Menadžment u obrazovanju“ namijenjene rukovoditeljima akreditovanih ustanova za obrazovanje odraslih sa područja Unsko-sanskog kantona.

U okviru saradnje DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, u Bihaću je, 16.-17. aprila 2018. godine, održan drugi modul obuke „Menadžment u obrazovanju“ namijenjene rukovoditeljima akreditovanih ustanova za obrazovanje odraslih sa područja Unsko-sanskog kantona.

Učesnici su uz podršku realizatora obuke, prof.dr. Šefike Alibabić i doc.dr. Jovana Miljkovića sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kroz individualni i grupni rad obrađivali, između ostalog, sljedeće teme: marketing menadžment u obrazovanju, marketing mix, liderstvo u obrazovanju, karakteristike, aktivnosti i stilove lidera te liderske i menadžerske vještine.

Treći modul obuke će se održati 21. i 22. juna 2018. u Bihaću.

Novosti

Dobrodošli u DVV International
Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo