Sporazum o saradnji potpisan i sa ministarstvom obrazovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Direktor DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu, dr. Emir Avdagić, sastao se jučer, 21.5., sa novoimenovanim ministrom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, gospodinom Armanom Bešlijom te je u skladu sa godišnjim planom aktivnosti DVV Internationala za 2019. godinu potpisan i Sporazum o saradnji sa ovim ministarstvom.

Sporazum o saradnji obuhvata zajedničke aktivnosti koje će doprinijeti razvoju obrazovanja odraslih

Ministar Arman Bešlija (lijevo) i dr. Emir Avdagić (desno) potpisuju Sporazum o saradnji

Slijeva: Dr. Emir Avdagić, ministar Arman Bešlija i gdin Amir Duhović

Direktor DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu, dr. Emir Avdagić, sastao se jučer, 21.5., sa novoimenovanim ministrom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, gospodinom Armanom Bešlijom te je u skladu sa godišnjim planom aktivnosti DVV Internationala za 2019. godinu potpisan i Sporazum o saradnji sa ovim ministarstvom.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde je od usvajanja Zakona o obrazovanju odraslih u maju 2015. godine napravio značajne pomake u uređenju ove oblasti, a poseban uspjeh ostvaren je nedavnim usvajanjem strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde „Obrazovanje za sljedeće doba“ te uvezivanjem ključnih aktera i uspostavljanjem intenzivne saradnje sa poslodavcima iz ovog kantona.

Cijeneći napore koje je ovo ministarstvo zajedno sa svojim partnerima do sada uložilo u razvoj obrazovanja odraslih, DVV International je navedeni oblik saradnje uvrstio i kao primjer dobre prakse u međunarodnoj publikaciji objavljenoj u povodu 50. godišnjice djelovanja DVV Internationala, a podrška aktivnostima unapređenju sistema obrazovanja odraslih u ovom kantonu nastavit će se i u budućnosti.

Potpisanim Sporazumom o saradnji predviđene su aktivnosti uvođenja softvera za monitoring i osiguranje kvaliteta u oblasti obrazovanja odraslih na području kantona, jačanje kapaciteta zaposlenika ministarstva kroz učešće na dvije obuke iz oblasti relevantnih za njihovo djelovanje u obrazovanju odraslih te organizaciju okruglog stola na temu „Akreditacija organizatora obrazovanja odraslih i umrežavanje u oblasti obrazovanja odraslih“.

Sastanak je održan u prostorijama ministarstva u Goraždu, a pored ministra Bešlije, sastanku je prisustvovao i gospodin Amir Duhović, stručni savjetnik i kontakt osoba za obrazovanje odraslih.

Novosti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo