Unaprijeđeni kapaciteti saradnika za obrazovanje odraslih u ministarstvima obrazovanja

Trodnevnom obukom obuhvaćena su tri različita tematska područja neophodna za adekvatno obavljanje poslova planiranja, koordinaciju, praćenje i kontinuirani razvoj obrazovanja odraslih.

Učesnici obuke

Historija obrazovanja odraslih (grupni rad)

Kompetencije i zadaci saradnika za obrazovanje odraslih (grupni rad)

Obuka je obuhvatila 24 nastavna sata na teme iz 3 različita tematska područja

Jačanje ljudskih kapaciteta u okviru ministarstava obrazovanja i odjeljenja nadležnih za implementaciju, praćenje i razvijanje oblasti obrazovanja odraslih jedan je od fokusa DVV Internationala u Bosni i Hercegovini, a prva ovogodišnja obuka u tom segmentu realizovana je u Zenici, od 26. do 28. juna, za referente/saradnike za obrazovanje odraslih u okviru ministarstava obrazovanja.

Trodnevnom obukom obuhvaćena su tri različita tematska područja neophodna za adekvatno obavljanje poslova planiranja, koordinaciju, praćenje i kontinuirani razvoj obrazovanja odraslih.

Navedena tematska područja obuhvataju upoznavanje sa osnovnim andragoškim konceptima i historijom obrazovanja odraslih, kompetencijama, ulogom i zadacima referenta/saradnika za obrazovanje odraslih, međusektorsku saradnju i radne procese u obrazovanju odraslih, lobiranje za obrazovanje odraslih, te savremenu poslovnu komunikaciju i saradnju s medijima s posebnim akcentom na promociju obrazovanja odraslih.

Obukom su obuhvaćena ukupno 24 nastavna sata, a inovativni koncept obuke realizovali su treneri:

  • prof.dr. Lejla Turčilo, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu - Odsjek: Komunikologija,
  • doc.dr. Perica Ivanek, doktor pedagogije, multiplikator u oblasti obrazovanja odraslih,
  • Svjetlana Tubić, MA, master andragogije, multiplikator u oblasti obrazovanja odraslih.

Realizovana obuka je dio sporazuma o saradnji potpisanih sa nadležnim ministarstvima obrazovanja iz Unsko-sanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Kantona Sarajevo i Brčko distrikta BiH.

TV prilog o održanoj obuci možete pogledati ovdje.

Novosti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo