Zeničko-dobojski kanton prvi u BiH započeo andragoško osposobljavanje po javno važećem programu

Program „Osnovna andragoška obuka“, koji će se realizirati u kontinuitetu od juna do novembra tekuće godine, osmišljen je tako da razvija osnovne kompetencije za rad sa odraslim polaznicima.

Prezentacija grupnog rada

Prof.dr. Šefika Alibabić bila je trener na prvom modulu obuke

Program predviđa individualno samostalno učenje i samostalni praktičan rad uz mentorstvo i usmjeravanje, kao i grupni rad.

U organizaciji DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, od 19. do 22. juna 2019. godine, na Pravnom fakultetu u Zenici, održan je prvi modul javnovažećeg programa „Osnovna andragoška obuka“.

Program „Osnovna andragoška obuka“, koji će se realizirati u kontinuitetu od juna do novembra tekuće godine, osmišljen je tako da razvija osnovne kompetencije za rad sa odraslim polaznicima. Pored prvog modula koji nosi naziv „Učenje odraslih - psihološke osnove, karakteristike i stilovi učenja“, program uključuje još tri tematske cjeline/modula:

  • komunikacija, grupna dinamika i upravljanje obrazovnom grupom,
  • vizualizacija i prezentacija u obrazovnom radu sa odraslima, te
  • interaktivne metode obrazovanja odraslih.

Također, u okviru 120 sati ukupnog trajanja programa predviđeno je i individualno samostalno učenje i samostalni praktičan rad uz mentorstvo i usmjeravanje, kao i grupni rad – demonstracija vještina i supervizija na kraju same obuke.

Ovogodišnju obuku pohađaju ukupno 44 polaznika podijeljena u dvije grupe, što uključuje mlađi akademski kadar sa Univerziteta u Zenici, nastavnike srednjih stručnih škola koje su upisane u Registar ustanova za obrazovanje odraslih Zeničko-dobojskog kantona, predstavnike Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona.

Trener prvog modula obuke bila je prof. dr. Šefika Alibabić, redovni profesor sa Katedre za andragogiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

Novosti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo