Osnivanje Centra za cjeloživotno učenje

JU ‘’Centar za kulturu Kantona Sarajevo’’ nastala je 2015. godine spajanjem tri javne ustanove: JU ‘’Bosanski kulturni centar’’ Sarajevo, JU ‘’Collegium artisticum’’ i JU ‘’Sarajevo art’’. Ove tri ustanove su do spajanja djelovale zasebno sa višedecenijskim iskustvom na polju kulture i obrazovanja.

Bosanski kulturni centar je pravni nasljednik RU ‘’Đuro Đaković’’ osnovanog 1953. godine, s ciljem pružanja kulturnih i obrazovnih usluga odraslima, a koji je bio najveća obrazovna institucija tog tipa u Bosni i Hercegovini.

U 2017. godini JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo planira osnivanje Centra za cjeloživotno učenje kao svoju četvrtu organizacionu jedinicu, uz podršku DVV International - Ureda za BiH.

Prema projektnom planu, do kraja godine trebaju biti završene aktivnosti osnivanja Centra, adaptacije prostora, te nabavke tehničke opreme.

Centar za cjeloživotno učenje će biti registrovan i kod Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS kao pružalac obrazovanja odraslih, a ponuda Centra će biti usmjerena na sve odrasle ljude sa područja Kantona Sarajevo uključujući mlade, osobe sa poteškoćama u razvoju, penzionere, djecu i sl. 

 

Trajanje projekta: 9 mjeseci

Ciljevi projekta:

  • Osnovati Centar za cjeloživotno učenje
  • Ispuniti standarde i normative u pogledu materijalno-tehničkih i prostornih uvjeta.

Korisnici projekta:

Direktni: zaposleni i nezaposleni građani, penzioneri, osobe treće životne dobi, mladi, djeca, osobe sa poteškoćama u razvoju i sl.
Indirektni: službe za zapošljavanje, poslodavci, udruženja penzionera i osoba treće životne dobi, škole, vrtići, fakulteti, službe za socijalni rad, vladine i nevladine organizacije i sl..

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo