Izrada i procjena kurikuluma za obrazovanje odraslih

Treći modul obuke - Neum, 2017.

Drugi modul obuke - Vlašić, 2017.

Prvi modul obuke - Vitez, 2017.

Prepoznavši potrebu ministarstava obrazovanja u sredinama koje imaju donesen zakon o obrazovanju odraslih, DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu je 2016. godine kreirao obuku „Izrada i procjena kurikuluma za obrazovanje odraslih“.

Problem sa kojim su ministarstva suočena nakon usvajanja zakona jeste nedostatak kvalifikovane radne snage iz te oblasti, te nedostatak znanja i kompetencija za obavljanje poslova izrade i procjene kurikuluma za obrazovanje odraslih. Stoga je DVV International kreirao ovu obuku za 20 učesnika i njom obuhvatio po 3 predstavnika ministarstava obrazovanja koja su usvojila zakone o obrazovanju odraslih, a koja su identifikovala ovaj problem, te po jednog predstavnika partnerskih organizacija koje vrlo često rade na izradi kurikuluma, a koje također do sada nisu raspolagale za to kvalifikovanim kadrom.

Obuka se sastoji od 3 posebne i međuzavisne tematske cjeline tj. 3 modula:

  • Razvoj kurikuluma za obrazovanje odraslih;
  • Procedure i procesi izrade kurikuluma za obrazovanje odraslih;
  • Procjena kvaliteta kurikuluma za obrazovanje odraslih.

Nekoliko mjeseci nakon realizacije trećeg modula, DVV International organizuje follow up seminar na kojem učesnici imaju priliku provjeriti usvojena znanja i vještine.

Realizatori obuke su: prof. dr. Šefika Alibabić i prof. dr. Miomir Despotović, redovni profesori Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

 

Opšti cilj obuke je osposobljavanje učesnika za razumijevanje bazičnih pristupa u izradi kurikuluma i razvijanje kompetencija za izradu, strukturiranje i procjenu kurikuluma za obrazovanje odraslih usmjerenog na ishode.

Učesnici obuke: 20 predstavnika ministarstava obrazovanja i predstavnika partnerskih organizacija

Trajanje obuke: 3 modula + follow up seminar (48 nastavnih sati + 12 sati samostalnog rada)

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo