OsnaŽena - aktivna na tržištu rada

Amica Educa je nestranačka, nevladina, neprofitna organizacija koja svojim djelovanjem na prostoru BiH i Jugoistočne Evrope doprinosi kvalitetnijem životu pojedinca i zajednice primjenom koncepta cjeloživotnog učenja, inovativnih i klasičnih pristupa u edukaciji i psihosocijalnom radu sa djecom, mladima i odraslima.

Na temelju zajedničkih ciljeva rada i usmjerenosti ka istim kategorijama stanovništva, DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu je u 2017. godini podržao realizaciju projekta ove organizacije koji nosi naziv „OsnaŽena - aktivna na tržištu rada“.

Na osnovu ranijeg iskustva Amica Educe u implementiranju projekta sa dugotrajno nezaposlenim ženama starosti od 30 do 60 godina uočeno je da:

  • Žene započnu aktivno traženje posla odmah po završetku obrazovanja. U većini slučajeva nisu u mogućnosti da nađu zaposlenje radi nedostatka otvorenih radnih mjesta, ali i zbog toga što poslodavci ne žele da zaposle mlade žene koje mogu planirati porodicu, odnosno koje mogu koristiti porodiljsko odsustvo.
  • Nakon što formiraju porodicu (udaju se i rode djecu) žene prestanu aktivno tražiti posao i u roku od 10 godina nakon završetka obrazovanja su u potpunosti neaktivne na tržištu rada.
  • Ženama nedostaje samopouzdanja da razviju svoje poslovne ideje radi tradicionalnih rodnih uloga i odgoja.

Na osnovu toga, Amica Educa je uvidjela potrebu da, pored digitalnog opismenjavanja i psihoedukacije, organizira i edukaciju za usvajanje poslovnih vještina koja bi nezaposlene žene osposobila za aktivno traženje posla i razvijanje poslovnih planova.

Projekat „OsnaŽena - aktivna na tržištu rada“ obuhvatio je implementaciju tri vrste aktivnosti i to:

  • Digitalno opismenjavanje,
  • Psihološko osnaživanje nezaposlenih žena,
  • Implementacija poslovne edukacije.

Dvanaest dugotrajno nezaposlenih žena iz različitih sredina, različitog nivoa obrazovanja i iz različitih dijelova Tuzlanskog kantona pohađalo je 12 radionica treninga "Lične vještine", 12 radionica treninga "Poslovne vještine" i 12 treninga "Digitalno opismenjavanje". Jedanaest od dvanaest polaznica je uspješno završilo ukupno 72 sata različitih edukacija u periodu od šest mjeseci. 

 

Ciljna grupa: 24 dugotrajno nezaposlene žene dobi od 30 do 45 godina registrirane u evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (DVV International je podržao jednu grupu od 12 polaznica).

Trajanje projekta: 12 mjeseci (2 grupe po 12 polaznica)

Ciljevi projekta:

  • Smanjiti broj nezaposlenih žena u svrhu unapređenja rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini putem uključivanja žena u proces cjeloživotnog učenja i aktivnog učešća u visoko kompjuterizovanom društvu,
  • Povećati konkurentnost nezaposlenih žena na tržištu rada i njihove mogućnosti za samozapošljavanje.
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo