Studijsko putovanje u Hrvatsku

Učesnici studijskog putovanja ispred Ministarstva rada i mirovinskog sustava
Republike Hrvatske

Ministar znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, dr. Pavo Barišić sa četiri ministra obrazovanja iz Bosne i Hercegovine i direktorom DVV International - Ureda za BiH

Sastanak sa predstavnicima suorganizatora posjete, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Republike Hrvatske

DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu je, u saradnji sa Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Republike Hrvatske, u periodu od 27. do 31. marta 2017. godine organizovao studijsko putovanje u Zagreb (Republika Hrvatska).

Navedena posjeta realizovana je na temelju dosadašnje saradnje i potreba nadležnih ministarstava obrazovanja, a nakon što su se ranije studijske posjete, a posebno studijske posjete SR Njemačkoj u 2014. godini i Republici Sloveniji u septembru 2015. godine, pokazale vrlo uspješnim doprinijevši bržem i kvalitetnijem uređenju oblasti obrazovanja odraslih u BiH.

Cilj posjete je bio upoznavanje sa sistemom obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj kako bi svojim novim znanjima i iskustvima učesnici posjete dali doprinos boljoj implementaciji zakona o obrazovanju odraslih u svojim nadležnim sredinama, razvoju kvalitete u obrazovanju odraslih, odnosno sistemskom i harmoniziranijem uređenju ove oblasti u Bosni i Hercegovini. 

Više od dvadeset predstavnika ministarstava obrazovanja iz četiri kantona Federacije BiH (Zeničko-dobojski kanton, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Zapdnohercegovački kanton i Kanton Sarajevo) i iz Brčko Distrikta učestvovalo je na ovom studijskom putovanju, uključujući i četiri kantonalna ministra obrazovanja i šefa Odjela za obrazovanje pri Vladi Brčko Distrikta.

U toku posjete održani su sastanci sa predstavnicima sljedećih institucija: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Poljoprivredna škola Zagreb, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Otvoreno učilište Algebra.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo