Akademija ženskog preduzetništva - podrška ženama u razvoju biznisa

Prema savremenim ekonomskim istraživanjima, žene igraju ključnu ekonomsku ulogu u uvođenju inovacija na tržištu i kreiranju novih radnih mjesta, te na taj način doprinose kako globalnom ekonomskom rastu, tako i razvoju lokalnih zajednica. Ovi nalazi su doveli do značajnih promjena u kreiranju politika u ovoj oblasti na evropskom nivou, pa se na žensko preduzetništvo sve više gleda kao na prvenstveno ekonomsko pitanje, a ne pitanje rodne ravnopravnosti.

U Bosni i Hercegovini, i pored intenzivnih napora na promociji ženskog preduzetništva u posljednjih nekoliko godina, još uvijek postoji značajan jaz između muškog i ženskog preduzetništva, a broj nezaposlenih žena je i dalje veoma visok. Tako, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku iz juna 2016. godine, ukupan broj nezaposlenih žena na području FBiH još uvijek prelazi 50%, a u Kantonu Sarajevo taj procenat je veći od 60%.

Kako bi barem djelimično odgovorili brojnim izazovima i pružili podršku ženama u njihovom prevazilaženju, partnerska organizacija CEI „Nahla“ je u saradnji sa DVV Internationalom u 2017. godini realizovala projekat „Akademija ženskog preduzetništva - podrška ženama u razvoju biznisa".

Kurikulum obuke je obuhvatio ukupno 120 sati praktične i teoretske nastave iz osam oblasti: preduzetništvo, liderstvo, pravni okvir biznisa, finansijski okvir, marketing, prodaja i prodajni menadžment, komunikacijske vještine i biznis plan.

Po završetku obuke sve učesnice su pristupile izradi finalnih biznis planova za svoje poslovne ideje, a čija je sveobuhvatnost, tačnost i primjenjivost dokazala da je svih 15 polaznica uspješno završilo obuku i manje ili više spremno za ulazak na tržišta definisana izrađenim poslovnim planovima.

Nagradu za najbolji biznis plan, novčanu podršku u iznosu 2.000,00 KM za pokretanje biznisa, osvojila je učesnica Silvija Fejzagić sa poslovnom idejom osnivanja obrta za obradu i proizvodnju proizvoda od drveta „Duborez CNC“.

 

Učesnice projekta: 15 nezaposlenih žena s područja Kantona Sarajevo i susjednih kantona u dobi od 20 do 45 godina koje imaju poslovnu ideju koju žele ostvariti.

Trajanje projekta: 120 časova obuke + petomjesečna mentorska podrška

Ciljevi projekta:

  • Doprinijeti ekonomskom osnaživanju žena i promociji ženskog preduzetništva i samozapošljavanja na području Kantona Sarajevo i susjednih kantona kroz podršku ženama u razvoju biznisa,
  • Razviti/unaprijediti preduzetničke kompetencije kod dugotrajno nezaposlenih žena kojima prijeti socijalna isključenost,
  • Ojačati socioemocionalne kompetencije kod nezaposlenih žena nakon dugog perioda nezaposlenosti,
  • Kroz kvalitetnu mentorsku podršku ohrabriti žene da razvijaju vlastite poslovne ideje.
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo