Projekti u 2018. godini

Studijsko putovanje u SR Njemačku

U saradnji s Visokom narodnom školom Arberland iz Regena i Visokom narodnom školom Cham iz Chama, DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu je ponovo organizovao studijsko putovanje u SR Njemačku (pokrajina Bavarska) za predstavnike ministarstava obrazovanja iz ukupno sedam administrativnih jedinica. 

Pročitaj više

Zakonski i podzakonski akti u oblasti obrazovanja odraslih

Osluškujući trenutne potrebe ministarstava obrazovanja u administrativnim jedinicama koje su zakonski regulisale oblast obrazovanja odraslih, ali i u onima koje su u procesu usvajanja zakona, a u cilju unapređenja okvirnih uvjeta za obrazovanje odraslih, DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu je u 2018. godini organizovao dva sastanka na temu „Zakonski i podzakonski akti u oblasti obrazovanja odraslih“.

Pročitaj više

Okrugli stolovi o obrazovanju odraslih u Zeničko-dobojskom kantonu

U saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu u 2018. godini organizovao je ciklus okruglih stolova na temu „Obrazovanje odraslih – prilika za lični, profesionalni i društveni razvoj“ na području Zeničko-dobojskog kantona.

Pročitaj više

Osiguranje kvaliteta u obrazovanju odraslih

Podizanje kvalitete i efikasnosti obrazovanja odraslih predstavlja prvi cilj Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2018-2022 kao i jedan od ciljeva Strateške platforme za razvoj obrazovanja odraslih BiH 2014-2020, te će ovaj zajednički projekat ALDIa i DVV Internationala biti doprinos ostvarenju tih ciljeva. 

Pročitaj više

Obuka za njegovatelje

Cilj zajedničkog projekta Centra „Fenix“ i DVV Internationala je stručno osposobljavanje najmanje 20 mladih osoba za novi profil zanimanja „njegovatelj/njegovateljica“  i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada uz sticanje neophodnog iskustva kroz voloneterski rad u staračkom domu „Zlatna jesen“.

Pročitaj više

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo