Okrugli stolovi u Zeničko-dobojskom kantonu: Obrazovanje odraslih - prilika za lični, profesionalni i društveni razvoj

Okrugli sto u Olovu, 17.10.2018.

 

Okrugli sto u Kaknju, 07.11.2018.

 

Okrugli sto u Zavidovićima, 09.11.2018.

 

Okrugli sto u Zenici, 05.12.2018.

 

U saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu u 2018. godini organizovao je ciklus okruglih stolova na temu „Obrazovanje odraslih – prilika za lični, profesionalni i društveni razvoj“ na području Zeničko-dobojskog kantona. U periodu od oktobra do decembra 2018. godine održana su ukupno 4 okrugla stola u lokalnim zajednicama Olovo (17.10.), Kakanj (07.11.), Zavidovići (09.11.) i Zenica (05.12.) čime je pokriveno kompletno područje ovog kantona.

Cilj okruglih stolova bio je da kroz dijalog različitih učesnika u ovom procesu promovira obrazovanje odraslih i ukaže na potrebu koordiniranog pristupa kako bi obrazovanje odraslih dalo željene rezultate u kontekstu ostvarivanja ličnog, profesionalnog i društvenog razvoja. Pored promocije obrazovanja odraslih kao četvrtog stuba obrazovanja prema UNESCO-u, neki od ciljeva organizacije okruglih stolova uključuju i prezentaciju zakonskih okvira, umrežavanje svih relevantnih aktera, povećanje participacije u programima obrazovanja odraslih, identifikacija aktuelnih potreba i dr.

Ključni zaključci okruglih stolova

 • Obrazovanje odraslih je dio jedinstvenog sistema obrazovanja i kao takvo zahtijeva ozbiljan pristup nadležnih ustanova,
 • U Zeničko-dobojskom kantonu donešen je Zakon i podzakonski akti o obrazovanju odraslih te formirano Vijeće za obrazovanje odraslih koje realizira svoje aktivnosti u skladu s nadležnostima,
 • Donesen  je Plan obrazovanja odraslih Zeničko-dobojskog kantona za 2018.godinu te je potrebno uložiti maksimalne napore u njegovu implementaciju,
 • Budžetom ZDK su predviđena sredstva za finansiranje osnovnog obrazovanja odraslih, donešeni su programi obrazovanja odraslih za OŠ i 21 program za srednju školu te su verifikovane škole koje provode obrazovanje odraslih (11 OŠ i 16 SŠ),
 • Obzirom na obimnost i sveobuhvatnost zadataka koje se odnose na obrazovanje odraslih, neophodno je formirati odjel/sektor za obrazovanje odraslih pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i kulturu i sport ZDK. Jedna osoba nije dovoljna da bi sistem normalno funkcionisao tako da zadatke treba logički raspodijeliti na tim ljudi u okviru odjela/sektora.
 • Zakonom je definisana obaveza andragoškog osposobljavanja realizatora programa obrazovanja odraslih. Kako bi se osigurala puna efikasnost procesa obrazovanja odraslih neophodno obezbijediti dostupno i besplatno andragoško usavršavanje za sve nastavnike javnih ustanova.,
 • Za uspješno provođenje mjera aktivne politike usklađivanja obrazovanja sa izmjenjivim potrebama tržišta rada, a u svrhu smanjenja nezaposlenosti potrebno je sinergijsko djelovanje svih nivoa i sektora u oblasti privrede, zapošljavanja, obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite
 • Svi društveni faktori trebaju dobro izanalizirati svoju ulogu u procesu obrazovanja odraslih i primjedbe podnositi nadležnim tijelima u cilju unapređenja tog procesa,
 • Potrebno je pristupiti sistemskom planiranju, budžetskom pozicioniranju i označavanju sredstava namijenjenih za obrazovanje odraslih
 • Potrebno je kontinuirano raditi na izradi standarda zanimanja, kvalifikacija i NPP temeljenim na ishodima učenja,
 • Neophodno je raditi na razvoju društva znanja u kojem svaki čovjek razumije da mora kontinuirano raditi na sebi, zbog sebe, a ne zbog papira,
 • Potrebno je promovisati obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje kroz realizaciju promotivnih kampanja, sajmova i sl., pri čemu ključnu ulogu treba imati lokalna zajednica.
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo