Studijsko putovanje u SR Njemačku

Sastanak u Ministarstvu obrazovanja, kulture, nauke i umjetnosti pokrajine Bavarske

Učesnici studijskog putovanja s predstavnicima Ministarstva obrazovanja, kulture, nauke i umjetnosti pokrajine Bavarske

Prezentacija gospodina Herberta Unnascha, direktora Visoke narodne škole Arberland iz Regena, suorganizatora studijskog putovanja

U saradnji s Visokom narodnom školom Arberland iz Regena i Visokom narodnom školom Cham iz Chama, DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu je ponovo organizovao studijsko putovanje u SR Njemačku (pokrajina Bavarska) za predstavnike ministarstava obrazovanja iz ukupno sedam administrativnih jedinica. Putovanje je realizovano u periodu od 25. do 30. juna 2018. godine i obuhvatilo pet gradova pokrajine Bavarske i to: Regen, Cham, Minhen, Deggendorf i Passau.

Cilj posjete bio je upoznati učesnike sa sistemom obrazovanja odraslih u pokrajini Bavarskoj kako bi oni svojim novim znanjima i iskustvima dali doprinos boljoj implementaciji zakona o obrazovanju odraslih u svojim nadležnim sredinama, razvoju kvalitete u obrazovanju odraslih, odnosno sistemskom i harmoniziranijem uređenju ove oblasti u Bosni i Hercegovini.

Neke od tema koje su obuhvaćene sastancima u okviru studijske posjete uključuju: sistem obrazovanja odraslih, finansiranje obrazovanja odraslih, visoke narodne škole kao ključni nosioci sistema (struktura, programi, finansiranje), dualni sistem obrazovanja u obrazovanju odraslih, stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, uloga zavoda za zapošljavanje i lokalne zajednice u obrazovanju odraslih te priznavanje prethodno stečenog znanja.

U toku posjete održani su sastanci sa predstavnicima sljedećih institucija: Ministarstvo za obrazovanje, kulturu, nauku i umjetnost pokrajine Bavarske, Bavarski savez visokih narodnih škola (BVV), Agencija za zapošljavanje, Obrtnička komora, te sa predstavnicima domaćinskih visokih narodnih škola: VHS Arberland i VHS Cham.

Studijsko putovanje u SR Njemačku predstavlja dio napora DVV Internationala da razmjenom iskustava i prenošenjem stručne ekspertize iz razvijenih zemalja u one manje razvijene i zemlje u tranziciji unaprijedi zakonske i društvene uvjete za provođenje obrazovanja odraslih. Dobro uspostavljen sistem obrazovanja odraslih može biti podloga za razvoj kako svakog pojedinca kao dijela društva, tako i društva u cjelini.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo