Izgradnja i jačanje kapaciteta za obrazovanje odraslih

Ovogodišnjim aktivnostima za unapređenje kapaciteta za planiranje, koordinaciju, praćenje i razvoj obrazovanja odraslih, DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu doprinosi strukturalnom i kadrovskom jačanju obrazovanja odraslih u relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Time se ujedno omogućava učinkovitiji rad samih organizatora obrazovanja odraslih, te jača i razvija saradnja svih relevantnih aktera u ovoj oblasti, što u konačnici doprinosi efikasnoj i efektivnoj implementaciji zakona o obrazovanju odraslih.

Aktivnostima su obuhvaćene četiri administrativne jedinice Federacije BiH (Unsko-sanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Bosansko-podrinjski kanton Goražde i Kanton Sarajevo), zatim Brčko Distrikt i entitet Republika Srpska.

U 2019. godini planirane su ukupno četiri obuke prilagođene potrebama uključenih aktera, odnosno polju njihovog djelovanja:

Obuka za referente/saradnike za obrazovanje odraslih se provodi s ciljem jačanja kapaciteta uposlenika ministarstava obrazovanja i drugih relevantnih institucija kroz upoznavanje sa osnovnim andragoškim konceptima, te sticanje kompetencija za učinkovito obavljanje radnih zadataka. Neki od očekivanih rezultata su: poznavanje osnovnih andragoških teorija; ispravno razumijevanje i upotreba terminologije; razumijevanje radnih procesa; stečene vještine lobiranja; vještine savremene poslovne komunikacije i promocije obrazovanja odraslih; itd.

Strateško planiranje kao osnova razvoja obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini je obuka namijenjena razvoju kapaciteta kroz upoznavanje sa teoretskim osnovama strateškog menadžmenta i načinima njegove praktične primjene u oblasti obrazovanja odraslih. Polaznici će steći znanja i vještine za, između ostalog, formulisanje strategije, izradu strateških dokumenata, implementaciju, praćenje realizacije itd.

Unapređenje organizacionih kapaciteta i procesa upravljanja kvalitetom je aktivnost u okviru koje su planirane obuke u dvije tematske oblasti:

Razvoj i izrada programa za obrazovanje odraslih je obuka kojom će polaznici steći vještine razvoja programa kao plana aktivnosti kojim se ostvaruju utvrđeni ciljevi i očekivani rezultati učenja. Valjan obrazovni program služi implementaciji organizovanog procesa učenja i treba dati jasan odgovor na pitanja: zašto se uči tj. koja je svrha i cilj; šta se uči (ishodi učenja u obliku znanja, vještina, kompetencija); ko podučava; kako se odvija proces učenja; kako izgleda proces procjene naučenog; koga podučavamo; gdje i kada se odvija proces učenja.

Monitoring i evaluacija kvaliteta obrazovnog rada sa odraslima je obuka namijenjena prvenstveno uposlenicima institucija nadležnih za praćenje, kontrolu i vrednovanje rada organizatora obrazovnih aktivnosti za odrasle, ali i organizatorima koji žele osigurati kvalitetnu ponudu za svoje polaznike. Kroz obuku učesnici stiču kompetencije za razvoj odgovarajuće metodologije, provođenje mjera,  analizu rezultata, savjetovanje i sl.    

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo