Osnovne andragoške obuke

  • Osnovna andragoška obuka u Županiji Zapadnohercegovačkoj - Široki Brijeg, juni 2017.

  • Osnovna andragoška obuka u Unsko-sanskom kantonu - Bihać, avgust 2017.

  • Osnovna andragoška obuka u Kantonu 10 - Livno, oktobar 2017.

  • Osnovna andragoška obuka u Srednjobosanskom kantonu - Vitez, novembar 2017.

Osnovne andragoške obuke namijenjene su svim akterima u nastavnom procesu obrazovanja odraslih, bilo da se radi o javnim obrazovnim institucijama ili nekom drugom obliku obrazovne organizacije. Sticanje znanja i vještina, unapređivanje stručnih kompetencija kadrova i usvajanje andragoških principa u obrazovnim organizacijama, omogućava obogaćivanje obrazovne ponude i osiguravanje kvaliteta procesa obrazovnog rada s odraslima, što je u skladu sa usvojenim zakonima o obrazovanju odraslih i doprinosi njihovoj implementaciji.

U okviru ovih trodnevnih obuka učesnici imaju priliku učiti o psihološkim osnovama, karakteristikama i stilovima učenja odraslih, motivima i barijerama u učenju odraslih, ulozi nastavnika, komunikaciji, grupnoj dinamici, vizualizaciji i prezentaciji u obrazovnom radu, kao i o grupnom radu, samostalnom radu, interaktivnim metodama i interaktivnoj nastavi u obrazovanju odraslih. 

Osnovne andragoške obuke su do sada održane u sljedećim administrativnim jedinicama: Unsko-sanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Srednjobosanski kanton, Zapadnohercegovačka Županija, Hercegovačko-neretvanski kanton, Kanton 10 i Republika Srpska. 

 

Cilj obuka: Osposobljavanje i stručno usavršavanje nastavnih kadrova u oblasti obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja.

Učesnici obuka: Nastavnici osnovnih i srednjih škola i centara za obrazovanje odraslih

Trajanje obuke: 3 dana (20 nastavnih sati)

Projekti

Dobrodošli u DVV International
Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo