Menadžment u obrazovanju

Drugi modul obuke - April, 2017.

Prvi modul obuke - Mart, 2017.

Obuka "Menadžment u obrazovanju" predstavlja set od tri modula za jačanje kapaciteta direktora osnovnih i srednjih škola i centara za obrazovanje odraslih. Svake godine DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu ovu obuku realizuje najmanje jednom i to u saradnji sa nekim od ministarstava obrazovanja u skladu sa iskazanim specifičnim potrebama i kvalitetom zakonskog okvira pojedinih administrativnih jedinica. 

Na prvom modulu obuke učesnici usvajaju znanja o osnovama menadžmenta u obrazovanju, njegovim bazičnim funkcijama (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola), kao i vrstama i modelima menadžmenta.

Drugi modul učesnicima pruža mogućnosti usvajanja znanja i vještina iz područja liderstva i marketinga u obrazovanju.

Treći modul posvećen je temama iz područja kvaliteta obrazovanja i analizi vlastite upravljačke prakse polaznika na temelju samostalnog rada koji su odradili nakon drugog modula obuke, a sve s ciljem njihovog daljeg menadžerskog razvoja.

Obuka je do sada realizovana šest puta i to:

  • Za 20 direktora sa područja cijele BiH - 2015. godine,
  • Za 20 direktora sa područja Zeničko-dobojskog kantona - 2016. godine,
  • Za 20 direktora sa područja Tuzlanskog kantona - 2016. godine,
  • Za 20 direktora sa područja Kantona Sarajevo - 2017. godine,
  • Za 23 direktora sa područja Unsko-sanskog kantona - 2018. godine te
  • Za 16 direktora sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona - 2018. godine.

Realizatori obuke su prof. dr. Šefika Alibabić i doc. dr. Jovan Miljković sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Cilj obuke je profesionalizacija menadžmenta u obrazovanju kroz razvoj kompetencija menadžera obrazovnih institucija potrebnih za adekvatno upravljanje obrazovnom institucijom, te na taj način davanje doprinosa efektivnijem, efikasnijem i kvalitetnijem obrazovnom procesu i sistemu obrazovanja u cjelini.

Učesnici obuke: direktori osnovnih i srednjih škola i centara za obrazovanje odraslih

Trajanje obuke: 3 modula (36 nastavnih sati + 8 sati samostalnog rada)

Projekti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo