• Učesnici VIII. sastanka kontakt osoba za obrazovanje odraslih
  Oktobar 2017., Vitez

 • Cjelodnevni događaj "Njemačka u Bosni i Hercegovini" održan je u Sarajevu
  4. oktobra 2017. godine. 

 • Obuka "Menadžment u obrazovanju" - Modul III, Maj 2017.

 • Obuka "Izrada i procjena kurikuluma za obrazovanje odraslih" - Modul III, Maj 2017.

   

   

Novosti

U ponedjeljak, 6.12.2017. održana je svečana dodjela certifikata i dodjela nagrade za najbolji biznis plan u okviru projekta „Akademija ženskog poduzetništva - Podrška ženama u razvoju biznisa“...

Pročitaj više

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu ove godine podržava realizaciju projekta „Osnivanje i registracija Centra za cjeloživotno učenje“ u saradnji sa partnerskom organizacijom JU...

Pročitaj više

Nakon Širokog Brijega, Bihaća i Livna, DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu je osnovnu andragošku obuku organizovao i u Vitezu od 20. do 22. novembra u saradnji sa Ministarstvom...

Pročitaj više

Dobrodošli u DVV International
Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo