• Direktor DVV International - Ureda za BiH na sastanku sa ministrom obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, gospodinom Damirom Žugom

  • Učesnici VIII. sastanka kontakt osoba za obrazovanje odraslih
    Oktobar 2017., Vitez

  • Cjelodnevni događaj "Njemačka u Bosni i Hercegovini" održan je u Sarajevu
    4. oktobra 2017. godine. 

  • Obuka "Menadžment u obrazovanju" - Modul III, Maj 2017.

Novosti

Danas je na 31. sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojen Zakon o obrazovanju odraslih čime je ovaj kanton postao deveti po redu u Federaciji BiH koji je prepoznao potrebu za...

Pročitaj više

Kao rezultat vrlo uspješne dosadašnje saradnje u oblasti obrazovanja odraslih danas je u prostorijama DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu održan radni sastanak direktora Ureda dr.sc....

Pročitaj više

Prva zajednička aktivnost bio je trening Andragoški pristup i komunikacija u akademskoj zajednici održan u januaru i februaru 2018., za asistente i više asistente koji rade na pet odsjeka...

Pročitaj više

Dobrodošli u DVV International
Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

Sistem obrazovanja u BiH

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo