Direktor DVV International - Ureda za BiH (lijevo) potpisao je Sporazum o saradnji sa ministrom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (desno)

Prvi modul javno važećeg programa andragoškog osposobljavanja "Osnovna andragoška obuka" u Unsko-sanskom kantonu

Nj.Eksc. Njemačka ambasadorica u Bosni i Hercegovini, gđa Christiane Hohmann i direktor DVV International - Ureda za BiH, Dr. Emir Avdagić na događaju "Njemačka u Bosni i Hercegovini"

XI. sastanak kontakt osoba za obrazovanje odraslih
april 2019., Brčko

Novosti

Prvi modul „Učenje odraslih – psihološke osnove, karakteristike, stilovi učenja“ održan je 8. i 9. jula, a do kraja 2020. godine planirana je implementacija još tri modula obuke te primjena…

Pročitaj više

Projektom je predviđeno uspostavljanje institucionalne saradnje na polju obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo, te definisanje potreba partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora u oblasti…

Pročitaj više

Prvi modul andragoškog osposobljavanja za nastavnike u obrazovanju odraslih sa područja Unsko-sanskog kantona organizovan je u Bihaću, 12. i 13. juna, po prvi put prema javno važećem programu…

Pročitaj više

Galerija

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

Sistem obrazovanja u BiH

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo