Projekti

Lobiranje i saradnja

Ključna aktivnost DVV International - Ureda za BiH na makro nivou jeste lobiranje za zakone o obrazovanju odraslih i zakonsko uređenje te oblasti. Politička struktura Bosne i Hercegovine je vrlo složena, te ova aktivnost podrazumijeva saradnju sa 12 ministarstava obrazovanja i Odjelom za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta.

Pročitaj više

Časopis "Obrazovanje odraslih"

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu i partnerska organizacija JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo će u 2017. godini nastaviti sa izdavanjem časopisa „Obrazovanje odraslih“.

Pročitaj više

Menadžment u obrazovanju

U 2017. godini DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu je u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo realizovao obuku "Menadžment u obrazovanju" za direktore osnovnih i srednjih škola i centara za obrazovanje odraslih sa područja ovog kantona.

Pročitaj više

Osnovne andragoške obuke

U skladu sa potrebama i odgovarajućim uređenjem oblasti obrazovanja odraslih, u 2017. godini su realizovane obuke u saradnji sa nadležnim ministarstvima obrazovanja iz Unsko-sanskog kantona, Srednjobosanskog kantona, Županije Zapadnohercegovačke i Kantona 10.

Pročitaj više

Projekti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo