Profil

DVV International je Institut za međunarodnu saradnju njemačkog saveza Visokih narodnih škola, njemačka asocijacija za obrazovanje odraslih. DVV predstavlja interese blizu 900 centara za obrazovanje odraslih (Visokih narodnih škola) i njihovih državnih udruženja, najvećih pružalaca obrazovanja odraslih u Njemačkoj.

Kao vodeća stručna organizacija na polju obrazovanja odraslih i razvoja saradnje, DVV International je više od 50 godina usmjeren na podržavanje cjeloživotnog učenja. DVV International širom svijeta osigurava podršku za uspostavljanje i razvoj održivih struktura za obrazovanje mladih i odraslih.

Mi smo stručni partneri u komunikaciji sa lokalnim stanovništvom. Da bi to ostvarili, sarađujemo sa više od 200 partnera u preko 30 zemalja u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i Evropi. Naši nacionalni i regionalni uredi uspostavljaju lokalnu i regionalnu saradnju i osiguravaju kvalitet i efektivnost naših aktivnosti u partnerskim zemljama. Naš rad fokusiran je na opismenjavanje i osnovno obrazovanje, stručne obuke, globalno i interkulturalno učenje, ekološku svijest i održivi razvoj, migracije i integracije, rad sa izbjeglicama, obrazovanje o zdravlju, prevenciji konflikata i demokratiji.

Rad DVV Internationala finansiran je sredstvima Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke, Evropske unije, kao i sredstvima drugih donatora. U saradnji sa nacionalnim, regionalnim i globalnim udruženjima za obrazovanje odraslih, DVV International promoviše zastupanje i lobiranje za ljudska prava na obrazovanje i cjeloživotno učenje. Da bi to ostvarili usmjerili smo se na UN-ove ciljeve održivog razvoja SDGs (Sustainable Development Goals), globalnu obrazovnu agendu Education 2030 i UNESCO svjetsku konferenciju obrazovanja odraslih CONFINTEA. DVV International podržava evropsku i globalnu razmjenu informacija i iskustava kroz različite konferencije, seminare i publikacije.

Naša vizija

Kroz obrazovanje i razvoj podrške nastojimo smanjiti stopu siromaštva. Kao stručna organizacija za obrazovanje odraslih koja djeluje na globalnom nivou, zajedno sa građanima, obrazovnim organizacijama i vladama, gradimo održiv sistem obrazovanja odraslih. U saradnji s ljudima iz naših partnerskih zemalja, omogućavamo mjesta za cjeloživotno učenje.

 

DVV International

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo