Korporativni dizajn

DVV International logotip je dostupan za download u različitim verzijama i formatima. Standardna verzija logotipa je vertikalna, pozitiv verzija u boji. Slova DVV International su tamno plave boje na bijeloj pozadini i pozicionirana ispod krovnog brenda. 

Ukoliko su Vam potrebne tamne boje pozadine, možete izabrati negativ verziju, a za upotrebu crno-bijelog logotipa najbolje je koristiti „grayscale“ verziju u sivim tonovima. Logotip sa horizontalno postavljenim natpisima može se koristiti samo u posebnim slučajevima kao npr. kod štampanja promotivnih materijala. 

U zavisnosti od upotrebe, potrebni su različiti formati logotipa. Molimo Vas da izaberete medij ili način upotrebe i skinete odgovarajući logo ovdje.

DVV International

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo