Rječnik pojmova u obrazovanju odraslih

Osnovni pojmovi

Vrste učenja i obrazovanja odraslih

U procesu učenja i obrazovanja odraslih stiču se:

Česti oblici obrazovanja odraslih u BiH

Drugi relevantni pojmovi

Materijali

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo