Šta su ALE alati?

Alati učenja i obrazovanja odraslih (ALE - Adult Learning and Education) obuhvataju instrumente, metodologije i pristupe u učenju i obrazovanju odraslih koje je moguće koristiti potpuno besplatno.

Kome su ALE alati namijenjeni?

Treneri mladih i odraslih koji podučavaju različite teme i vještine

Svi zainteresovani za obrazovne alate. 

Nevladine organizacije i organizacije civilnog društva
 

Stručnjaci i volonteri koji rade sa izbjeglicama i migrantima

Akademske ustanove i organizatori obrazovanja odraslih

Vladine institucije uključene u obrazovanje odraslih od nacionalnog do lokalnog nivoa

Gdje i kako se ALE alati mogu primijeniti?

Alati se mogu prilagoditi različitim regionalnim i lokalnim kontekstima. 
 

Alati se mogu prilagoditi različitim načinima učenja i pojedinačnim potrebama. 

Materijali

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.