Platforma APOO - Akreditovani programi obrazovanja odraslih predstavlja ne samo inovativni projekat, već i ključni korak ka unapređenju obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini. Ovu platformu kreairao je DVV International - Ured za BiH u saradnji sa nadležnim vlastima 5 administrativnih jedinica. Važnost postojanja jedinstvene baze podataka koja je javno dostupna svima nije moguće precijeniti, jer omogućava transparentnost i olakšava pristup informacijama o obrazovnim programima i organizatorima obrazovanja odraslih. Kroz ovu platformu, građani, potencijalni polaznici obrazovnih programa, ali i institucije, mogu brzo i jednostavno pronaći relevantne informacije o dostupnim obrazovnim ponudama, što u konačnici doprinosi većoj inkluzivnosti i pravednosti u pristupu obrazovanju.

 

Pročitaj više...

U posljednjem periodu, partnerske organizacije DVV Internationala - Ureda za Bosnu i Hercegovinu fokusiraju se na razvoj programa obrazovanja odraslih kako bi unaprijedile svoju obrazovnu ponudu i prilagodile je potrebama tržišta rada i lokalnih zajednica. Realizacija obuke pod nazivom "Razvoj kurikuluma za obrazovanje odraslih" predstavlja važan korak u tom procesu. Ova obuka, sastavljena od dva modula, okupila je ukupno 13 predstavnika partnerskih organizacija DVV Internationala - Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

 

Pročitaj više...

Evropska asocijacija za obrazovanje odraslih (EAEA) predstavlja glas neformalnog obrazovanja odraslih u Evropi. EAEA je evropska nevladina organizacija sa 120 članica iz 43 zemlje, koja zajedno obuhvata preko 60 miliona učesnika širom Evrope. EAEA je evropska nevladina organizacija čiji je cilj povezivanje i zastupanje evropskih organizacija direktno uključenih u obrazovanje odraslih. Početno poznata kao Evropski biro za obrazovanje odraslih, EAEA je osnovana 1953. godine od strane predstavnika nekoliko evropskih zemalja. EAEA promoviše obrazovanje odraslih i pristup i učešće u neformalnom obrazovanju odraslih za sve, posebno za grupe koje su trenutno nedovoljno zastupljene.

 

Pročitaj više...

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.