Okrugli stolovi u Zeničko-dobojskom kantonu: Obrazovanje odraslih - prilika za lični, profesionalni i društveni razvoj

Okrugli sto u Olovu, 17.10.2018.

 

Okrugli sto u Kaknju, 07.11.2018.

 

Okrugli sto u Zavidovićima, 09.11.2018.

 

Okrugli sto u Zenici, 05.12.2018.

 

U saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu u 2018. godini organizovao je ciklus okruglih stolova na temu „Obrazovanje odraslih – prilika za lični, profesionalni i društveni razvoj“ na području Zeničko-dobojskog kantona. U periodu od oktobra do decembra 2018. godine održana su ukupno 4 okrugla stola u lokalnim zajednicama Olovo (17.10.), Kakanj (07.11.), Zavidovići (09.11.) i Zenica (05.12.) čime je pokriveno kompletno područje ovog kantona.

Cilj okruglih stolova bio je da kroz dijalog različitih učesnika u ovom procesu promovira obrazovanje odraslih i ukaže na potrebu koordiniranog pristupa kako bi obrazovanje odraslih dalo željene rezultate u kontekstu ostvarivanja ličnog, profesionalnog i društvenog razvoja. Pored promocije obrazovanja odraslih kao četvrtog stuba obrazovanja prema UNESCO-u, neki od ciljeva organizacije okruglih stolova uključuju i prezentaciju zakonskih okvira, umrežavanje svih relevantnih aktera, povećanje participacije u programima obrazovanja odraslih, identifikacija aktuelnih potreba i dr.

Ključni zaključci okruglih stolova

 • Obrazovanje odraslih je dio jedinstvenog sistema obrazovanja i kao takvo zahtijeva ozbiljan pristup nadležnih ustanova,
 • U Zeničko-dobojskom kantonu donešen je Zakon i podzakonski akti o obrazovanju odraslih te formirano Vijeće za obrazovanje odraslih koje realizira svoje aktivnosti u skladu s nadležnostima,
 • Donesen  je Plan obrazovanja odraslih Zeničko-dobojskog kantona za 2018.godinu te je potrebno uložiti maksimalne napore u njegovu implementaciju,
 • Budžetom ZDK su predviđena sredstva za finansiranje osnovnog obrazovanja odraslih, donešeni su programi obrazovanja odraslih za OŠ i 21 program za srednju školu te su verifikovane škole koje provode obrazovanje odraslih (11 OŠ i 16 SŠ),
 • Obzirom na obimnost i sveobuhvatnost zadataka koje se odnose na obrazovanje odraslih, neophodno je formirati odjel/sektor za obrazovanje odraslih pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i kulturu i sport ZDK. Jedna osoba nije dovoljna da bi sistem normalno funkcionisao tako da zadatke treba logički raspodijeliti na tim ljudi u okviru odjela/sektora.
 • Zakonom je definisana obaveza andragoškog osposobljavanja realizatora programa obrazovanja odraslih. Kako bi se osigurala puna efikasnost procesa obrazovanja odraslih neophodno obezbijediti dostupno i besplatno andragoško usavršavanje za sve nastavnike javnih ustanova.,
 • Za uspješno provođenje mjera aktivne politike usklađivanja obrazovanja sa izmjenjivim potrebama tržišta rada, a u svrhu smanjenja nezaposlenosti potrebno je sinergijsko djelovanje svih nivoa i sektora u oblasti privrede, zapošljavanja, obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite
 • Svi društveni faktori trebaju dobro izanalizirati svoju ulogu u procesu obrazovanja odraslih i primjedbe podnositi nadležnim tijelima u cilju unapređenja tog procesa,
 • Potrebno je pristupiti sistemskom planiranju, budžetskom pozicioniranju i označavanju sredstava namijenjenih za obrazovanje odraslih
 • Potrebno je kontinuirano raditi na izradi standarda zanimanja, kvalifikacija i NPP temeljenim na ishodima učenja,
 • Neophodno je raditi na razvoju društva znanja u kojem svaki čovjek razumije da mora kontinuirano raditi na sebi, zbog sebe, a ne zbog papira,
 • Potrebno je promovisati obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje kroz realizaciju promotivnih kampanja, sajmova i sl., pri čemu ključnu ulogu treba imati lokalna zajednica.
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.