Akademija ženskog preduzetništva - podrška ženama u razvoju biznisa

Prema savremenim ekonomskim istraživanjima, žene igraju ključnu ekonomsku ulogu u uvođenju inovacija na tržištu i kreiranju novih radnih mjesta, te na taj način doprinose kako globalnom ekonomskom rastu, tako i razvoju lokalnih zajednica. Ovi nalazi su doveli do značajnih promjena u kreiranju politika u ovoj oblasti na evropskom nivou, pa se na žensko preduzetništvo sve više gleda kao na prvenstveno ekonomsko pitanje, a ne pitanje rodne ravnopravnosti.

U Bosni i Hercegovini, i pored intenzivnih napora na promociji ženskog preduzetništva u posljednjih nekoliko godina, još uvijek postoji značajan jaz između muškog i ženskog preduzetništva, a broj nezaposlenih žena je i dalje veoma visok. Tako, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku iz juna 2016. godine, ukupan broj nezaposlenih žena na području FBiH još uvijek prelazi 50%, a u Kantonu Sarajevo taj procenat je veći od 60%.

Kako bi barem djelimično odgovorili brojnim izazovima i pružili podršku ženama u njihovom prevazilaženju, partnerska organizacija CEI „Nahla“ je u saradnji sa DVV Internationalom u 2017. godini realizovala projekat „Akademija ženskog preduzetništva - podrška ženama u razvoju biznisa".

Kurikulum obuke je obuhvatio ukupno 120 sati praktične i teoretske nastave iz osam oblasti: preduzetništvo, liderstvo, pravni okvir biznisa, finansijski okvir, marketing, prodaja i prodajni menadžment, komunikacijske vještine i biznis plan.

Po završetku obuke sve učesnice su pristupile izradi finalnih biznis planova za svoje poslovne ideje, a čija je sveobuhvatnost, tačnost i primjenjivost dokazala da je svih 15 polaznica uspješno završilo obuku i manje ili više spremno za ulazak na tržišta definisana izrađenim poslovnim planovima.

Nagradu za najbolji biznis plan, novčanu podršku u iznosu 2.000,00 KM za pokretanje biznisa, osvojila je učesnica Silvija Fejzagić sa poslovnom idejom osnivanja obrta za obradu i proizvodnju proizvoda od drveta „Duborez CNC“.

 

Učesnice projekta: 15 nezaposlenih žena s područja Kantona Sarajevo i susjednih kantona u dobi od 20 do 45 godina koje imaju poslovnu ideju koju žele ostvariti.

Trajanje projekta: 120 časova obuke + petomjesečna mentorska podrška

Ciljevi projekta:

  • Doprinijeti ekonomskom osnaživanju žena i promociji ženskog preduzetništva i samozapošljavanja na području Kantona Sarajevo i susjednih kantona kroz podršku ženama u razvoju biznisa,
  • Razviti/unaprijediti preduzetničke kompetencije kod dugotrajno nezaposlenih žena kojima prijeti socijalna isključenost,
  • Ojačati socioemocionalne kompetencije kod nezaposlenih žena nakon dugog perioda nezaposlenosti,
  • Kroz kvalitetnu mentorsku podršku ohrabriti žene da razvijaju vlastite poslovne ideje.
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.