Povećanje kompetencija uposlenika kompanija sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

U saradnji sa JU Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde, DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu u 2019. godini implementira projekat „Povećanje kompetencija uposlenika kompanija sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

JU Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde jedna je od vodećih obrazovnih institucija kada je u pitanju prekvalifikacija i obrazovanje odraslih na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, a o njihovom uspjehu i kvalitetu govore brojni uspješni programi kao i projekti provedeni u saradnji sa vladinim i nevladinim organizacijama. Obuke, odnosno nastavni planovi i programi koje provodi ova javna ustanova rezultat su produktivne saradnje sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauke, kulturu i sport BPK Goražde. Jedan od ciljeva škole je da se prilikom obrazovanja odraslih zadovolje potrebe tržišta rada i poslodavaca, ali i održi kontinuirana saradnja između ministarstva, škole, poslodavaca, Privredne komore i Zavoda za zapošljavanje.

Obzirom da je na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razvijena tehnologija za proizvodnju i obradu alata, utvrđeno je da je neophodno razviti programe i organizovati obuke uposlenika za upotrebu specijaliziranih računarskih programa. Stoga se planiranim projektom nastoje unaprijediti kompetencije uposlenika u oblasti primjene računarskih programa za konstrukciju alata.

U okviru aktivnosti će se održati sastanci sa predstavnicima kompanija s ciljem detaljnijeg ispitivanja njihove potrebe za usavršavanjem kadrova i odabira polaznika, te razviti dva programa obuke za primjenu računarskih programa SolidWorks i Catia V5. Ovo su dva najčešće korištena programa koji omogućavaju kompjuterski vođeno, trodimenzionalno modeliranje dijelova i sklopova, simulacije i testiranje modela prije proizvodnje. Za oba programa će biti izrađeni priručnici koji će se koristiti na obukama polaznika, a jedna od obuka će se moći realizovati tokom perioda implementacije ove godine, kao dodatna vrijednost projekta. 

Ciljna grupa: Uposlenici i rukovodstvo kompanija za proizvodnju i obradu alata

Trajanje projekta: April - decembar 2019.

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.