AITI LAUNCH Izrada, akreditiranje i pilotiranje novog programa obrazovanja odraslih – DIGITALNI MARKETING

Ulazimo u dinamičan i neizvjestan svijet koji pokreću podaci i tehnologije koje donosi ''Četvrta industrijska revolucija''. Prema predviđanjima, digitalna transformacija će dovesti do pojave potpuno novih zanimanja koja nismo poznavali do prije nekoliko godina, dok će neka druga potpuno nestati sa tržišta. Cilj projekta je da se poveća svijest mladih o digitalnom radu i mogućnostima učenja, te da studenti i nezaposleni mladi budu opremljeni vještinama potrebnim za napredak u digitalnoj ekonomiji s povećanom konkurentnošću na tržištu rada.

Projekat je u potpunosti usklađen sa kantonalnom Strategijom obrazovanja odraslih 2019-2023: ''Obrazovanje za sljedeće doba''; Novom agendom za vještine za Evropu (2016): Fokus na digitalne vještine i Strategijom Evropa 2020 koja se odnosi na ostvarivanje pametnog rasta – razvijanje ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Podrška u promociji AITI kao važnog aktera u oblasti obrazovanja odraslih u BiH;
  2. Uvođenje novih programa obrazovanja za pružanje podrške industriji u COVID19 eri.

CILJNA GRUPA: Osobe od 18 do 34 godine, koje spadaju u jednu od sljedećih grupa: Nezaposlene osobe sa srednjoškolskim obrazovanjem i univerzitetskim obrazovanjem; Osobe sa univerzitetskim obrazovanjem koje nisu zaposlene u struci (podzaposlene) i koje su zainteresovane za promjenu u karijeri.

TRAJANJE PROJEKTA: februar – oktobar 2021.

Ključni rezultati projekta:

  • Unaprijeđeni kapaciteti AITI Lab-a;
  • Izrađen novi program obrazovanja odraslih koji će pružiti mogućnost obrazovanja odraslih u oblastima relevantnim za tržište rada;
  • Unaprijeđena ponuda za stručnu obuku odraslih osoba kroz akreditaciju jednog programa za obuku u digitalnim vještinama od strane kantonalnog ministarstva obrazovanja;
  • Mlade osobe informisane o značaju razvoja profesionalne karijere u digitalnim vještinama na trenutnom i budućem tržištu rada;
  • 10 mladih osoba završilo trening program iz oblasti digitalnih vještina.
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.