Profil

DVV International je Institut za međunarodnu saradnju njemačkog saveza Visokih narodnih škola, njemačka asocijacija za obrazovanje odraslih. DVV predstavlja interese blizu 850 centara za obrazovanje odraslih (Visokih narodnih škola) i njihovih državnih udruženja, najvećih pružalaca obrazovanja odraslih u Njemačkoj.

Kao vodeća stručna organizacija na polju obrazovanja odraslih i razvoja saradnje, DVV International je više od 50 godina usmjeren na podržavanje cjeloživotnog učenja. DVV International širom svijeta osigurava podršku za uspostavljanje i razvoj održivih struktura za obrazovanje mladih i odraslih.

Mi smo stručni partneri u komunikaciji sa lokalnim stanovništvom. Da bi to ostvarili, sarađujemo sa više od 200 partnera u preko 30 zemalja u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i Evropi. Naši nacionalni i regionalni uredi uspostavljaju lokalnu i regionalnu saradnju i osiguravaju kvalitet i efektivnost naših aktivnosti u partnerskim zemljama. Naš rad fokusiran je na opismenjavanje i osnovno obrazovanje, stručne obuke, globalno i interkulturalno učenje, ekološku svijest i održivi razvoj, migracije i integracije, rad sa izbjeglicama, obrazovanje o zdravlju, prevenciji konflikata i demokratiji.

Rad DVV Internationala finansiran je sredstvima Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke, Evropske unije, kao i sredstvima drugih donatora. U saradnji sa nacionalnim, regionalnim i globalnim udruženjima za obrazovanje odraslih, DVV International promoviše zastupanje i lobiranje za ljudska prava na obrazovanje i cjeloživotno učenje. Da bi to ostvarili usmjerili smo se na UN-ove ciljeve održivog razvoja SDGs (Sustainable Development Goals), globalnu obrazovnu agendu Education 2030 i UNESCO svjetsku konferenciju obrazovanja odraslih CONFINTEA. DVV International podržava evropsku i globalnu razmjenu informacija i iskustava kroz različite konferencije, seminare i publikacije.

Naša vizija

Kroz obrazovanje i razvoj podrške nastojimo smanjiti stopu siromaštva. Kao stručna organizacija za obrazovanje odraslih koja djeluje na globalnom nivou, zajedno sa građanima, obrazovnim organizacijama i vladama, gradimo održiv sistem obrazovanja odraslih. U saradnji s ljudima iz naših partnerskih zemalja, omogućavamo mjesta za cjeloživotno učenje.

 

DVV International

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.