Ključni zaključci:

  • Promjene koje je donijelo “novo-normalno” ogledaju se u novim obrazovnim potrebama, kao i potrebama za novim načinima zadovoljavanja tih potreba.
  • Neophodno  razvijati ne samo nove obrazovne ponude, nego i nove pristupe i metode u obrazovanju odraslih.
  • Obzirom da je pandemija uzrokovala nagli i iznenadni prelazak na digitalne platforme i distance learning, posebno je važno razvijati nove modele saradnje u online okruženju, kao i digitalne kompetencije i medijsku i informacijsku pismenost, kao i podržavati obrazovanje za aktivno građanstvo.
  • Važno je iskoristiti stečena iskustva i primijeniti pozitivne prakse, te biti spreman na prilagodbe i promjene, kao i razvijati veću tolerantnost na netradicionalne oblike podučavanja.
  • Ključno je uvođenje standarda, smisleno vrednovanje ishoda i održavanje kvaliteta u obrazovanju odraslih.
  • Odgovornost u ovom polju podijeljena je između nadležnih obrazovnih vlasti, organizatora obrazovanja odraslih, ali i samih korisnika/polaznika.
  • Potrebno je održati i kontinuiranu finansijsku podršku, obzirom da se smanjuju budžetska ulaganja i ulaganja donatora u obrazovanje, a time i obrazovanje odraslih.

Konferencija: Obrazovanje odraslih i pandemija: Izazovi, šanse, budućnost.

Povodom 21. godišnjice djelovanja Instituta za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola u Bosni i Hercegovini - DVV International, 23.-25.06.2021. godine održana je konferencija Obrazovanje odraslih i pandemija: Izazovi. Šanse. Budućnost.

Konferencija je okupila ključne aktere u oblasti obrazovanja odraslih: sadašnje i ranije ministre obrazovanja, šefove odjela i savjetnike u ministarstvima, predstavnike organizacija koje nude programe obrazovanja odraslih, te predstavnike akademske zajednice. U okviru programa konferencije učesnici su razgovarali o načinima na koje je pandemija COVID-19 promijenila iskustva i prakse obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, regionu i Evropi, u pokušaju da se dođe do najboljih praksi i dobrih primjera kako u budućnosti kvalitetno razvijati obrazovanje odraslih.

Prelazak od formalnog ka neformalnom obrazovanju i informalnom učenju, intenzivna primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija, promjena modela i obrazaca podučavanja, prilagodba sistema obrazovanja odraslih u svim njegovim segmentima „novom normalnom“, neki su od izazova sa kojima se obrazovanje odraslih suočavalo u period pandemije. Iako su svi navedeni izazovi globalni, odgovori na njih nisu bili jednaki u svim dijelovima svijeta. Cilj ove konferencije bio je osvijetliti načine na koje se Bosna i Hercegovina, ali i region Jugoistočne Evrope nosio s njima i iz njih izvesti neke preporuke za budućnost, ne samo obrazovanja odraslih, nego i obrazovanja uopće, a posebno u kontekstu njegovih transformativnih potencijala i mogućnosti da mijenja društvene prakse na bolje.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.