Izgradnja i jačanje kapaciteta za obrazovanje odraslih

Ovogodišnjim aktivnostima za unapređenje kapaciteta za planiranje, koordinaciju, praćenje i razvoj obrazovanja odraslih, DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu doprinosi strukturalnom i kadrovskom jačanju obrazovanja odraslih u relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Time se ujedno omogućava učinkovitiji rad samih organizatora obrazovanja odraslih, te jača i razvija saradnja svih relevantnih aktera u ovoj oblasti, što u konačnici doprinosi efikasnoj i efektivnoj implementaciji zakona o obrazovanju odraslih.

Aktivnostima su obuhvaćene četiri administrativne jedinice Federacije BiH (Unsko-sanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Bosansko-podrinjski kanton Goražde i Kanton Sarajevo), zatim Brčko Distrikt i entitet Republika Srpska.

U 2019. godini planirane su ukupno četiri obuke prilagođene potrebama uključenih aktera, odnosno polju njihovog djelovanja:

Obuka za referente/saradnike za obrazovanje odraslih se provodi s ciljem jačanja kapaciteta uposlenika ministarstava obrazovanja i drugih relevantnih institucija kroz upoznavanje sa osnovnim andragoškim konceptima, te sticanje kompetencija za učinkovito obavljanje radnih zadataka. Neki od očekivanih rezultata su: poznavanje osnovnih andragoških teorija; ispravno razumijevanje i upotreba terminologije; razumijevanje radnih procesa; stečene vještine lobiranja; vještine savremene poslovne komunikacije i promocije obrazovanja odraslih; itd.

Strateško planiranje kao osnova razvoja obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini je obuka namijenjena razvoju kapaciteta kroz upoznavanje sa teoretskim osnovama strateškog menadžmenta i načinima njegove praktične primjene u oblasti obrazovanja odraslih. Polaznici će steći znanja i vještine za, između ostalog, formulisanje strategije, izradu strateških dokumenata, implementaciju, praćenje realizacije itd.

Unapređenje organizacionih kapaciteta i procesa upravljanja kvalitetom je aktivnost u okviru koje su planirane obuke u dvije tematske oblasti:

Razvoj i izrada programa za obrazovanje odraslih je obuka kojom će polaznici steći vještine razvoja programa kao plana aktivnosti kojim se ostvaruju utvrđeni ciljevi i očekivani rezultati učenja. Valjan obrazovni program služi implementaciji organizovanog procesa učenja i treba dati jasan odgovor na pitanja: zašto se uči tj. koja je svrha i cilj; šta se uči (ishodi učenja u obliku znanja, vještina, kompetencija); ko podučava; kako se odvija proces učenja; kako izgleda proces procjene naučenog; koga podučavamo; gdje i kada se odvija proces učenja.

Monitoring i evaluacija kvaliteta obrazovnog rada sa odraslima je obuka namijenjena prvenstveno uposlenicima institucija nadležnih za praćenje, kontrolu i vrednovanje rada organizatora obrazovnih aktivnosti za odrasle, ali i organizatorima koji žele osigurati kvalitetnu ponudu za svoje polaznike. Kroz obuku učesnici stiču kompetencije za razvoj odgovarajuće metodologije, provođenje mjera,  analizu rezultata, savjetovanje i sl.    

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.