Studijsko putovanje u SR Njemačku

Sastanak u Ministarstvu obrazovanja, kulture, nauke i umjetnosti pokrajine Bavarske

Učesnici studijskog putovanja s predstavnicima Ministarstva obrazovanja, kulture, nauke i umjetnosti pokrajine Bavarske

Prezentacija gospodina Herberta Unnascha, direktora Visoke narodne škole Arberland iz Regena, suorganizatora studijskog putovanja

U saradnji s Visokom narodnom školom Arberland iz Regena i Visokom narodnom školom Cham iz Chama, DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu je ponovo organizovao studijsko putovanje u SR Njemačku (pokrajina Bavarska) za predstavnike ministarstava obrazovanja iz ukupno sedam administrativnih jedinica. Putovanje je realizovano u periodu od 25. do 30. juna 2018. godine i obuhvatilo pet gradova pokrajine Bavarske i to: Regen, Cham, Minhen, Deggendorf i Passau.

Cilj posjete bio je upoznati učesnike sa sistemom obrazovanja odraslih u pokrajini Bavarskoj kako bi oni svojim novim znanjima i iskustvima dali doprinos boljoj implementaciji zakona o obrazovanju odraslih u svojim nadležnim sredinama, razvoju kvalitete u obrazovanju odraslih, odnosno sistemskom i harmoniziranijem uređenju ove oblasti u Bosni i Hercegovini.

Neke od tema koje su obuhvaćene sastancima u okviru studijske posjete uključuju: sistem obrazovanja odraslih, finansiranje obrazovanja odraslih, visoke narodne škole kao ključni nosioci sistema (struktura, programi, finansiranje), dualni sistem obrazovanja u obrazovanju odraslih, stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, uloga zavoda za zapošljavanje i lokalne zajednice u obrazovanju odraslih te priznavanje prethodno stečenog znanja.

U toku posjete održani su sastanci sa predstavnicima sljedećih institucija: Ministarstvo za obrazovanje, kulturu, nauku i umjetnost pokrajine Bavarske, Bavarski savez visokih narodnih škola (BVV), Agencija za zapošljavanje, Obrtnička komora, te sa predstavnicima domaćinskih visokih narodnih škola: VHS Arberland i VHS Cham.

Studijsko putovanje u SR Njemačku predstavlja dio napora DVV Internationala da razmjenom iskustava i prenošenjem stručne ekspertize iz razvijenih zemalja u one manje razvijene i zemlje u tranziciji unaprijedi zakonske i društvene uvjete za provođenje obrazovanja odraslih. Dobro uspostavljen sistem obrazovanja odraslih može biti podloga za razvoj kako svakog pojedinca kao dijela društva, tako i društva u cjelini.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.