Program osposobljavanja "Geodetski operator"

JU Srednja građevinsko-geodetska škola spada u red najstarijih tehničkih škola na Balkanu. Osnovana je davne 1889. godine u Sarajevu. Od tada do danas škola je realizovala mnoštvo različitih aktivnosti i projekata među kojima su i brojni projekti iz oblasti obrazovanja odraslih.

U 2017. godini, uz podršku DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu, škola je realizovala projekat "Program osposobljavanja za zanimanje geodetski operator".

Ovaj projekat je od velikog značaja zbog velikih potreba na tržištu rada u BiH za ovim zanimanjem budući da još uvijek ne postoji dovoljno kvalifikovanih radnika koji bi obavljali poslove geodetskog operatora. Ovim projektom nastojalo se omogućiti ciljnoj grupi nezaposlenih lica starosne dobi preko 18 godina života sa minimalno završenom osnovnom školom da stekne znanja i vještine potrebne za rad na ovim poslovima.

Obuka je organizovana u dvije faze:

  • teoretska edukacija (60 sati),
  • praktični rad (300 sati).

Na kraju, svi polaznici su bili obavezni uraditi elaborat kroz koji su dokazali da su stekli potrebna znanja i vještine. Ukupno 13 polaznika je dobilo Uvjerenja o stručnom osposobljavanju za zanimanje geodetski operator, kao i certifikate o učešću DVV International - Ureda za BiH.

Nakon završetka programa, polaznici su osposobljeni za rad na poslovima geodetskog operatora, poslovima terenskog mjerenja i jednostavnije obrade podataka, tj. poslovima pomoćnika geodetskog stručnjaka.


Učesnici projekta
: 13 nezaposlenih polaznika, starijih od 18 godina sa završenom minimalno osnovnom školom, uspješno završilo program u 2017. godini.

Trajanje projekta: 360 nastavnih sati

Ciljevi projekta:

  • osposobiti polaznike za obavljanje poslova geodetskog operatora,
  • promovisati program osposobljavanja za zanimanje Geodetski operator u sredstvima javnog informisanja, da bi se obezbijedila pravovremena informiranost potencijalnih polaznika za učešće u projektu,
  • omogućiti polaznicima nakon uspješnog završetka kursa dobijanje Uvjerenja o završenom osposobljavanju za zanimanje Geodetski operator koje potvrđuje da je polaznik sa uspjehom završio edukaciju i da je osposobljen za rad na poslovima Geodetskog operatora,
  • doprinijeti ekonomskoj samostalnosti i ravnopravnosti na tržištu rada.
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.