Osnovne andragoške obuke

Javno važeći program "Osnovna andragoška obuka" za 23 nastavnika iz Unsko-sanskog kantona, Dodjela certifikata - novembar, 2020. godina

Prvi modul javno važećeg programa "Osnovna andragoška obuka" u Zeničko-dobojskom kantonu - Zenica, juni 2019.

Trodnevna osnovna andragoška obuka u Republici Srpskoj - Banja Luka, oktobar 2018.

Trodnevna osnovna andragoška obuka u Zapadnohercegovačkom kantonu - Široki Brijeg, juni 2017.

Sticanje andragoških znanja i vještina, unapređivanje stručnih kompetencija kadrova i usvajanje andragoških principa u obrazovnim organizacijama omogućava obogaćivanje obrazovne ponude i osiguravanje kvaliteta procesa obrazovnog rada s odraslima, što je u skladu sa usvojenim zakonima o obrazovanju odraslih i doprinosi njihovoj implementaciji.

Osnovne andragoške obuke namijenjene su svim akterima u nastavnom procesu obrazovanja odraslih, bilo da se radi o javnim obrazovnim institucijama ili nekom drugom obliku obrazovne organizacije.

U okviru ovih obuka učesnici imaju priliku učiti o psihološkim osnovama, karakteristikama i stilovima učenja odraslih, motivima i barijerama u učenju odraslih, ulozi nastavnika, komunikaciji, grupnoj dinamici, vizualizaciji i prezentaciji u obrazovnom radu, kao i o grupnom radu, samostalnom radu, interaktivnim metodama i interaktivnoj nastavi u obrazovanju odraslih. 

Ranije je DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu organizovao trodnevne osnovne andragoške obuke prema intenzivnom konceptu (24 nastavna sata) kako bi se prevazišla početna faza implementacije zakonske regulative u obrazovanju odraslih te obezbijedila mogućnost za izgradnju i osnaživanje kapaciteta organizatora obrazovanja odraslih u ovoj oblasti. Do decembra 2018. godine, ovaj koncept je implementiran za više od 200 nastavnika u Unsko-sanskom, Zeničko-dobojskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, Hercegovačko-neretvanskom, Kantonu 10 i Republici Srpskoj. 

U 2019. godini, DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu je pružio podršku nadležnim ministarstvima obrazovanja u razvoju programa osposobljavanja „Osnovna andragoška obuka“ koji sadrži 120 nastavnih sati podijeljenih u 5 modula obuke i individualni rad. Do sada je ovaj program proglašen javno važećim od strane nadležnih ministarstava u četiri kantona Federacije BiH (Unsko-sanski, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Kanton Sarajevo) i Brčko distriktu BiH.

TV prilog: Realizacija prvog javnovažećeg programa andragoškog osposobljavanja u BiH

Prva obuka prema javnovažećem programu u trajanju od ukupno 120 nastavnih sati (5 modula) je realizovana u Zeničko-dobojskom kantonu od juna do novembra 2019. godine i to za dvije grupe polaznika: mlađi akademski kadar Univerziteta u Zenici i nastavnici/profesori srednjih stručnih škola registrovanih kao organizatori obrazovanja odraslih.

Andragoško osposobljavanje pod maskama

Uprkos globalnoj pandemiji korona virusa, u 2020. godini je nastavljeno andragoško osposobljavanje nastavnika u obrazovanju odraslih i to za dvije grupe polaznika iz Unsko-sanskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ukupno 47 nastavnika uspješno je finaliziralo sve zadatke i ostvarilo pravo na javno važeće uvjerenje o osposobljenosti.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.