DVV International je svoj rad u Bosni i Hercegovini započeo u junu 2000. godine. Od tada, Institut u BiH predstavlja Ured u Sarajevu, te u zemlji razvija strukture za saradnju kako bi se potencijal obrazovanja odraslih iskoristio za razvoj društvenih struktura.

U saradnji sa donosiocima odluka i pružaocima obrazovanja odraslih, DVV International pruža više mogućnosti za obrazovanje i obuku, posebno za ranjive kategorije društva s ciljem poboljšavanja njihovih uslova života. Također, DVV International pruža podršku u integraciji društveno ugroženih i etničkih manjina kako bi se povećale mogućnosti za njihovo demokratsko učešće. Najvažniji fokus rada Ureda je podsticanje zapošljavanja, podrška ugroženim i marginaliziranim grupama društva, uspostavljanje i razvoj održivih struktura obrazovanja odraslih, unaprijeđenje kvaliteta i opsega ponude obrazovanja odraslih i podizanje svijesti u javnosti o sektoru obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini. S obzirom na perspektivu pristupanja Evropskoj Uniji, Ured podržava i integraciju obrazovanja odraslih kroz regionalnu, evropsku i međunarodnu saradnju. 

Glavni fokus rada

Podrška zapošljavanju: Promocija stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u skladu sa trenutnim potrebama tržišta rada i u saradnji sa ustanovama za obrazovanje odraslih, nevladinim organizacijama i tehničkim školama iz formalnog sistema obrazovanja, kako bi na taj način omogućili učesnicima da završe obuku sa priznatim certifikatom i time povećali njihove šanse na tržištu rada.

Andragoške obuke: Cilj ove aktivnosti je omogućiti nastavnicima (posebno u osnovnom obrazovanju i stručnim školama), tehničkim savjetnicima i savjetnicima u obrazovnim institucijama, te nastavnicima u ustanovama za obrazovanje odraslih (uključujući nevladine organizacije) da usvoje znanja o metodama obrazovanja odraslih. Obuka trenera ima snažan efekat na cijelu oblast obrazovanja odraslih. Osim aktivnosti koje provodi DVV International, u Bosni i Hercegovini nema drugih mogućnosti za obuku trenera/nastavnika u obrazovanju odraslih.

Menadžment u obrazovanju odraslih: Postoji velika potreba za kompetentnim menadžerima u centrima za obrazovanje odraslih. Poseban naglasak stavljen je na podsticanje saradnje između ustanova za obrazovanje odraslih širom zemlje, budući da ovdje postoji veliki deficit.   

Jačanje kapaciteta: DVV International nastoji ojačati kapacitete aktera u obrazovanju odraslih (nadležna ministarstva, partnerske organizacije i pružatelji obrazovanja odraslih), te doprinijeti njihovom harmoniziranijem djelovanju. Obuka „Izrada i procjena kurikuluma za obrazovanje odraslih“ je jedan od primjera ovih aktivnosti.

Zakonodavstvo: DVV International doprinosi izradi zakona o obrazovanju odraslih koji bi u obrazovnom sistemu trebali uspostaviti održivo obrazovanje odraslih visokog kvaliteta. Takav savjetodavni rad zahtjeva stručnu i kompetentnu saradnju sa parlamentima i vladama (na nivou cijele države, dvije vladine jedinice Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska i kantoni), ali i partnersku podršku u relevantnim aktivnostima lobiranja. 

Partneri

U Bosni i Hercegovini, DVV International radi sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, ministarstvima obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima obrazovanja i Odjelom za obrazovanje pri Vladi Brčko Distrikta. Pored donosilaca odluka, među partnerima DVV Internationala su i univerziteti, brojne osnovne i srednje stručne škole, kao i organizacije civilnog društva iz cijele zemlje. Intenzivna saradnja, također, postoji i sa njemačkim i međunarodnim organizacijama kao što su GIZ (Društvo za međunarodnu saradnju - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), SDC (Švicarska agencija za razvoj i saradnju - Swiss Agency for Development and Cooperation) i delegacija Evropske Unije u Bosni i Hercegovini.

 

DVV International

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.