Razvoj kurikuluma u obrazovanju odraslih

U posljednjem periodu, partnerske organizacije DVV Internationala - Ureda za Bosnu i Hercegovinu fokusiraju se na razvoj programa obrazovanja odraslih kako bi unaprijedile svoju obrazovnu ponudu i prilagodile je potrebama tržišta rada i lokalnih zajednica. Realizacija obuke pod nazivom "Razvoj kurikuluma za obrazovanje odraslih" predstavlja važan korak u tom procesu. Ova obuka, sastavljena od dva modula, okupila je ukupno 13 predstavnika partnerskih organizacija DVV Internationala - Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Prvi modul obuke, održan u martu, posvetio se specifikaciji rada kao prvoj fazi u razvoju kurikuluma. Cilj prvog modula bio je osposobiti polaznike za analizu poslova/zanimanja, što predstavlja početni korak u procesu razvoja kurikuluma za obrazovanje odraslih. Nakon završetka prvog modula, polaznici su stekli ključne kompetencije za razumijevanje strukture programa, svrhe i principa analize posla te su bili u stanju razviti funkcionalnu ili DACUM mapu pri analizi posla.

Drugi modul obuke, koji se realizovao u maju, fokusirao se na preostale faze razvoja kurikuluma, uključujući specifikaciju učenja, uslova učenja te evaluacije i ocjenjivanja postignuća. Kroz teme kao što su koncept kurikuluma zasnovanog na ishodima, specifikacija učenja i evaluacije postignuća, polaznici su stekli ključna znanja i vještine potrebne za pisanje obrazovnih programa prilagođenih potrebama tržišta rada i zajednice.

Obuka je realizovana uz stručno vođstvo Jelene Jakovljević, ekspertice za izradu programa za obrazovanje odraslih, i prof. dr. Jovana Miljkovića sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kroz aktivno učešće u obuci, predstavnici partnerskih organizacija su stekli dragocjeno iskustvo i praktične alate za dalji razvoj u oblasti obrazovanja odraslih. Ova inicijativa predstavlja značajan korak u unapređenju obrazovne ponude i osnaživanju partnerskih organizacija DVV Internationala - Ureda za Bosnu i Hercegovinu u ostvarivanju ciljeva obrazovanja odraslih.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.