Osiguranje kvaliteta u obrazovanju odraslih

Učesnici prve grupe obuke za tapetara

Materijal korišten na obuci za tapetara

Bosansko-podrinjski kanton Goražde se trenutno suočava i sa ozbiljnim izazovima na polju razvoja vještina radne snage, od kojih je jedan od najvažnijih veliki disbalans imeđu ponude i potražnje radne snage. Iako je tražnja za stručnom radnom snagom povećana, stopa nezaposlenosti je još uvijek iznad 37%. Zbog toga Bosni i Hercegovini i ovom kantonu je potreban novi pristup obrazovanju kako bi se unaprijedio proces sticanja i razvoja vještina esencijalnih za napredak na sve zahtjevnijem tržištu rada.

Asocijacija za lokalne razvojne inicijative iza sebe ima više od 20 godina iskustva u radu na ekonomskom razvoju, razvoju privatnog sektora i osnaživanju građana da aktivno učestvuju u ekonomskom, socijalnom i političkom životu Bosne i Hercegovine. Saradnja sa DVV Internationalom traje već duži vremenski period, a u 2018. godini ove dvije organizacije realizuju projekat pod nazivom „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja kroz stvaranje boljih uvjeta za provođenje obrazovanja odraslih“.

Podizanje kvalitete i efikasnosti obrazovanja odraslih predstavlja prvi cilj Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2018-2022 kao i jedan od ciljeva Strateške platforme za razvoj obrazovanja odraslih BiH 2014-2020, te će ovaj zajednički projekat ALDIa i DVV Internationala biti doprinos ostvarenju tih ciljeva.

Projektom su definisana tri ishoda:

  • Udruženje ALDI Goražde registrovano kao organizator aktivnosti obrazovanja odraslih,
  • 30 nezaposlenih, u dvije grupe, pohađalo obuku za zanimanja u drvnoj industriji,
  • Izrađena dva nastavna plana i programa u IT sektoru.

 

Ciljna grupa za obuku u okviru projekta su nezaposlene osobe sa evidencije Službe za zapošljavanje koje nemaju odgovarajuća znanja, vještine i kompetencije neophodne za tržište rada, kao i visokoobrazovane osobe koje se nalaze na Evidenciji.

Trajanje projekta: april - decembar 2018. godine

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.