Andragoško osposobljavanje organizatora obrazovanja odraslih

DVV International – Ured u BiH kontinuirano provodi program "Osnovna andragoška obuka". Ove godine je realizirana u Kantonu Sarajevo i Zapadnohercegovačkoj županiji/kantonu u suradnji s relevantnim institucijama. Novi ciklus obuke realiziran je u Kantonu Sarajevo u suradnji s Ustanovom za obrazovanje odraslih „Nova zanimanja“, dok se drugi ciklus već drugu godinu zaredom provodi u Zapadnohercegovačkoj županiji/kantonu u suradnji s Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i športa.

U oba ciklusa, polaznici su kroz seriju modula pratili edukaciju o razvoju programa za obrazovanje odraslih. Supervizija – V modul obuke, uključen u oba ciklusa, bio je namijenjen sumiranju znanja stečenih kroz prethodne module, pružajući polaznicima priliku da demonstriraju svoje vještine kroz prezentacije odabranih tema. U Kantonu Sarajevo, superviziju su vodile uvažene profesorice Šefika Alibabić s Filozofskog fakulteta u Beogradu i Amina Isanović Hadžiomerović s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dok su u Zapadnohercegovačkoj županiji/kantonu to bili prof. dr. Šefika Alibabić i doc. dr. Perica Ivanek.

Polaznici su bili raspoređeni u trenerske parove te su obradili različite andragoške teme, uključujući motivaciju i prepreke u učenju odraslih, rješavanje konflikata u obrazovnoj grupi, integraciju interaktivnih metoda u nastavu, upotrebu digitalnih alata te evaluaciju nastavnog procesa. Nakon završetka supervizije, polaznicima su svečano uručena javno važeća uvjerenja.

Ovaj uspješan program obuke pokazuje posvećenost DVV Internationala unapređenju obrazovanja odraslih u cijeloj Bosni i Hercegovini, pružajući nastavnicima potrebne vještine i znanja za razvoj kvalitetnih obrazovnih programa prilagođenih potrebama odraslih polaznika.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.