Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih

Potpisnici memoranduma: Ministarstvo obrazovanja, Grad Goražde, Služba za zapošljavanje, srednja stručna škola, Privredna i Obrtnička komora, Udruženje poslodavaca i ALDI Goražde

Funkcionalna međusektorska saradnja u razvoju kompetencija odraslih osoba ključna je za uspjeh implementacije politika i napora svih aktera u oblasti obrazovanja odraslih. Na području BPK Goražde uspostavljeno je partnerstvo najznačajnijih aktera iz javnog, privatnog i nevladinog sektora koje je primarno funkcionisalo kao mehanizam koordinacije aktivnosti. Jedan od razloga zbog kojih nije iskorišten puni potencijal ovog partnerstva je nedostatak usaglašene misije i ciljeva koji bi doprinijeli osiguranju funkcionalne saradnje na polju obrazovanja odraslih, te nerazvijenost kapaciteta u javnom i privatnom sektoru da proaktivno i zajednički djeluju kako bi odgovorili na sve izazove obrazovanja odraslih.

Kako bi se unaprijedila učinkovitost partnerstva neophodno je uspostaviti trajni dijalog između predstavnika vlasti, Službe za zapošljavanje, obrazovnih ustanova, općina, poslodavaca i civilnog društva, kao i sposobnost svih aktera da zajednički izrađuju i provode strategije i planove u skladu sa potrebama privrede i na taj način se djelotvornije bore protiv nezaposlenosti i stagnacije.

 

Glavni cilj projekta „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“ je uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesima uređenja i provođenja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, kao i usaglašavanje misije i ciljeva javnog, privatnog i civilnog sektora.

Neki od rezultata koji su definisani ovim projektom odnose se na uspostavljanje mehanizma kontinuirane i održive saradnje članova partnerstva (mreže) kao i unapređenje kapaciteta svih organizacija članica partnerstva. 

Ciljna grupa: Ministarstvo za obrazovanje BPK Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, SSŠ ''Džemal Bijedić'' Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde, NVO, eksperti, aktivisti i novinari, te civilno društvo u cjelini.

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.