Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih

Potpisivanje Memoranduma o saradnji između relevantnih vladinih i nevladinih aktera u obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo

Potpisivanje Memoranduma o saradnji između relevantnih vladinih i nevladinih aktera u obrazovanju odraslih u Unsko-sanskom kantonu

Potpisivanje Memoranduma o saradnji između relevantnih vladinih i nevladinih aktera u obrazovanju odraslih u Brčko distriktu BiH

Potpisivanje Memoranduma o saradnji između relevantnih vladinih i nevladinih aktera u obrazovanju odraslih u Brčko distriktu BiH

Obuka za članove lokalnog partnerstva u Brčko distriktu BiH

Obuka za članove lokalnog partnerstva u Kantonu Sarajevo

Otvaranje multimedijalne sale za lokalno partnerstvo u obrazovanju odraslih u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Funkcionalno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora u razvoju vještina odraslih osoba ključno je za uspjeh u implementaciji politika i napora svih aktera u oblasti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih.

Obrazovanje odraslih podrazumijeva partnersku djelatnost i zajedničku odgovornost različitih aktera: vlasti, poslodavaca i zaposlenih, privrednih i stručnih asocijacija, udruženja, obrazovnih institucija i pojedinaca.

S tim u vezi, lokalno partnerstvo predstavlja zajednički odgovor spomenutih aktera na izazove socijalno-ekonomskog razvoja i potrebe pojedinaca i preduzeća za znanjima i vještinama i osnovni mehanizam planiranja i razvoja stručnog obrazovanja i obuke odraslih.

Neophodno je uspostaviti trajni dijalog između Vlade, Službe za zapošljavanje, obrazovnih ustanova, poslodavaca i civilnog društva, kao i unaprijediti sposobnost svih aktera da zajednički izrađuju i provode strategije i planove u skladu sa potrebama ekonomije i na taj način se djelotvornije bore protiv nezaposlenosti i neaktivnosti.  

Zajedničkim aktivnostima DVV Internationala i Udruženja za lokalne razvojne inicijative ALDI od 2019. godine nastoji se uspostaviti institucionalna saradnja na polju obrazovanja odraslih te osigurati da ona bude snažan motor razvoja ove oblasti u tri administrativne jedinice: Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Kantonu Sarajevo i Brčko distriktu BiH. Pored njih, DVV International je 2021. godine inicirao uspostavljanje neformalne mreže relevantnih aktera u obrazovanju odraslih i u Unsko-sanskom kantonu koja je već dala značajne rezultate i doprinos u pripremi podzakonskih akata predviđenih novim Zakonom o obrazovanju odraslih u ovom kantonu. 

Ključni rezultati projekta:

  • Potpisana četiri memoranduma o saradnji između članova mreže/lokalnog partnerstva i to u BPKG 2019. godine i u BD, KS i USK 2021. godine

  • 58 relevantnih institucija potpisalo memorandume o saradnji i uključeno u aktivnosti lokalnog partnerstva

  • Izrađena tri akciona plana razvoja kapaciteta članova partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (u BPKG, KS i USK)

  • Provedene analize stanja i izrađene preporuke za razvoj institucionalnog partnerstva aktera na polju obrazovanja odraslih u BD, KS i USK

  • Realizovane aktivnosti jačanja kapaciteta članova mreže/partnerstva

  • U Goraždu otvorena multimedijalna sala za realizaciju redovnih sastanaka i zajedničkih aktivnosti lokalnog partnerstva u BPKG

  • Uspostavljene dvije web platforme lokalnih partnerstava u BPKG i KS. Web platforma za lokalno partnerstvo u USK će biti finalizirana početkom 2022. godine. 

  • U Goraždu izrađen katalog "Poslovi za budućnost" koji daje jasnu sliku kojih to 20 zanimanja će biti najtraženije u budućnosti na području ovog kantona i susjednih regija

  • Projektni prijedlozi lokalnih partnerstava u BPKG i BD odobreni od strane Međunarodne organizacije rada ILO i biće im dodijeljena sredstva za realizaciju predloženih aktivnosti i unapređenje učenja i obrazovanja odraslih u ovim područjima. 

Web platforme lokalnih partnerstava

Projekti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

Izvještaj: Prvi koraci prema snažnom partnerstvu

Izvještaj: Partnerstvo za budućnost

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.